Crespo denuncia la mala previsió en el pressupost de JCF

0
391

Félix Crespo: “UN PRESSUPOST QUE DISMINUEIX UN 1,20 %. ÉS UN PRESSUPOST IRREAL QUE HAURÀ DE REBRE INJECCIONS DE DINERS EXTRES PER A PODER COBRIR LA DESPESA REAL DE 2017. LA MALA PREVISIÓ I PLANIFICACIÓ S’HA ENSENYORIT DE LA DELEGACIÓ DE CULTURA FESTIVA”.

· “Per al Sr. Ribó, les festes, la cultura popular i les tradicions de València només mereixen un 0,85 % del pressupost total de l’Ajuntament”.

· “Un pressupost que s’ha confeccionat per a cobrir expedient i sense que l’experiència de 2016 haja servit absolutament per res. El Sr. Fuset haurà d’explicar la desídia més evident en la seua elaboració”.

· “El Pressupost de 2016 ha rebut modificacions de crèdit, per valor de 500.000 €, a més dels múltiples transvasaments de crèdit entre les 15 partides del pressupost”.

· En 2017, només augmenta la seua quantia una partida, ho fa un 1% i està destinat a l’increment retributiu del personal de Junta Central Fallera, sent la transferència a aquest òrgan la mateixa que 2016.

· De les 4 partides d’inversió, desapareixen 3 i es torna a pressupostar la partida de condicionament de casals, que va ser donada de baixa en 2015 i 2016 pel govern tripartit.

· “Ni un sol euro, en Regidoria i Junta Central Fallera, es destina en 2017 a la tan desitjada Declaració de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO”.

El regidor del Grup Popular, Félix Crespo, després de conèixer els pressupostos destinats a la Delegació de Cultura Festiva per a 2017, ha destacat que “sorpresivament comprovem la baixada del pressupost per al pròxim exercici d’un 1,20 %, a més de ser un pressupost irreal que no ha considerat la despesa i compromisos reconeguts durant l’any 2016”.

Crespo ha indicat que “mentre el pressupost municipal puja un 4,5%, per al Sr. Ribó les festes, les falles i les tradicions només mereixen un 0,85 % del pressupost total municipal, que és inferior al 0,90 % que va representar en 2016. La confecció d’un pressupost és la millor forma de donar un suport ferm, decidit i real a les festes, i una vegada més la realitat ha confirmat les mentides i declaracions buides del tripartit”.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016. MODIFICACIONS CRÈDIT

Crespo ha explicat que “només en un any de tripartit, aquell pressupost tan realista que van anunciar per a 2016, ha hagut de rebre 499.148,63 € en injeccions de crèdit per a cobrir les despeses compromeses i excedits, passant a un pressupost final de 7.300.327,68 € en 2016”.

De les 15 partides inicials en 2016, s’han modificat 9. I cal destacar que en 5 d’elles, ni la modificació de crèdit ha sigut suficient, superant la despesa real, el crèdit disponible després de la modificació.

Durant l’exercici es van crear 5 partides noves per un valor de 263.240,31 €, partides que desapareixen en el pressupost de 2017.

Amb la valoració i anàlisi d’aquestes dades, Crespo ha indicat “és una irresponsabilitat i una desídia el confeccionar un pressupost sense tenir present l’experiència de la despesa real, objectiu i reconegut de l’exercici anterior i esperar a les injeccions de diners conforme es vagen esgotant les partides a causa de la despesa descontrolada”.

TRANSFERÈNCIA JUNTA CENTRAL FALLERA

Pel que fa a la transferència destinada a la Junta Central Fallera, el pressupost per a 2017 és d’1.888.192,17 €, un augment del 1%, sent aquesta diferència de 18.694,97 € la previsió de l’increment retributiu per al personal que serà puga fixar en la **LGPE.

Crespo ha explicat que “després de les modificacions de crèdit en 2016 de 144.752,00 € en la transferència a JCF, que suposa un 7,74 % d’augment, es torna a demostrar la falta de rigor pressupostari i el que és més greu el desinterès pel col·lectiu faller, quan no es dota de més pressupost i s’allunya de la realitat. El Sr. Fuset ja no pot seguir enganyant més als fallers amb declaracions de suport a la festa, falses i buides, quan el document econòmic que regirà l’activitat de l’òrgan el pròxim exercici no s’ajusta en absolut a la realitat”.

“Tampoc s’ha pressupostat en 2017, ni un només euro a la tan desitjada Declaració de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, ni en el pressupost de la regidoria ni en el de Junta Central Fallera”, afegit el regidor Crespo.

INVERSIONS

En relació a les partides d’inversió de la Regidoria de Cultura Festiva, es redueixen un 67 % pel que fa a l’any 2016.

En 2016, es van pressupostar 300.000 €, en quatre partides destinades a la inversió del Regidoria. Per a 2017, s’eliminen tres partides i es manté la partida “Subv. Comissions Falleres Casals” amb un pressupost de 100.000,00 €.

Pel que fa a aquesta partida cal recordar que en 2015, i pressupostat per l’anterior govern del PP amb 100.000 €, va ser donada de baixa aquesta partida per a tornar-la a incloure en 2016, on s’ha comprovat que a meitat d’exercici s’ha donat de baixa 50.000 €, no executant ni un sol cèntim dels altres 50.000 de la partida.

Crespo ha destacat la “absoluta falta de rigor del Sr. Fuset, en una altra falta de consideració al col·lectiu faller, i que un programa d’ajudes que es va iniciar el 31 de gener de 1997, aprovat en sessió Plenària i que ha permès a més de 100 casals, la seua adequació i condicionament, s’haja convertit en la partida ‘comodí’ per a cobrir l’excés de despesa en la resta de partides, donant-la de baixa any rere any”.

En el capítol de “ALTRES TRANSFERÈNCIES SUBV. NOMINATIVES”, enquadrades en el pressupost de Festes, s’ha pressupostat en 240.000,00 €, una reducció del 42,65 €, ja que en 2016 el pressupost va ser de 418.500,00 €.

Crespo ha assenyalat que “el Sr. Fuset que no mostra cap interès per la confecció del pressupost sí que utilitza aquest per a mostrar el seu sectarisme i ideologia política, deixant fóra com en el cas del Cabildo Metropolità de València o reduint les subvencions a associacions o entitats culturals històriques, com s’ha produït amb l’Associació Lo Rat Penat amb la concessió de 15.000 €, una reducció de 5.000,00 €, segons el seu criteri polític i no per la labor que realitzen en les festes, tradicions i cultura popular”.

Pel que fa a la partida “OT. TREBALLS REALITZATS PER OT. EMPRESES I PROFESSIONALS”, s’ha pressupostat 187.550,60 €, la mateixa quantitat que 2016.

Est és un altre exemple de mala planificació per a 2017, ja que durant el 2016, es va augmentar, a través de modificació de crèdit, la partida original per valor de 478.330,00 €, un augment del 255,04 %.

Crespo ha indicat que “l’augment qualitatiu de la despesa real de 2016 en la partida destinada a contractes menors i externalització de serveis conforma les denúncies d’aquest grup municipal de despesa desmesurada i sense fiscalitzar d’aquest últim any”.

Crespo ha finalitzat “s’ha perdut una magnífica oportunitat per a dotar de més recursos la regidoria i a Junta Central Fallera d’acord amb la pujada del pressupost de l’Ajuntament”.