La Falla Na Jordana 2021 presenta la data d’inauguració del seu Betlem Nadalenc

0
113
Fuente: Junta Central Fallera

Des de fa dèsset anys l’Associació Cultural Fallera Na Jordana dins de la línia d’intervenció cultural i festiva que la caracteritza, ha apostat per a preservar la tradició belenista de lliure disseny.

Com una manifestació identitària dels valencians i valencianes durant les festes nadalenques; Na Jordana vol deixar la seua particular empremta en la confecció, muntatge i exhibició de naixements de lliure disseny. Aquesta modalitat ha permés al col·lectiu oferir any rere any creatives i originals propostes i investigar les possibilitats plàstiques que ofereixen els diversos materials com: el cartó, la tela, la fusta, el paper o el suro.

El nou disseny 2021-2022 és destacat com: “Un Nadal suau com la seda: De Natzaret a Xi’an i de Samarcanda a València” (La ruta de la seda, un camí de llegenda). Aquest treball s’ha volgut dedicar a Vicent Enguidanos (l’últim velluter) i al Col·legi d’Art Major de la Seda.

Així mateix, el diumenge dia 12 de desembre de 2021 a les 12 hores en la seu social de Na Jordana (carrer Salvador Giner, 9- València), es durà a terme la inauguració pertinent i amb aquest motiu s’adjunta el corresponent programa de mà editat.

PROGRAMA BETLEM NA JORDANA 2021