Les Fogueres 2017 tindran 12 mascletaes

0
275

Gabriel Echávarri ha rebut al President de Federació dels Fogueres de Sant Joan, Manuel Jiménez, per a la firma conjunta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alacant i l’entitat festera, per al desenrotllament de les dotze mascletás diürnes que es dispararan durant el present any amb motiu de les Fogueres de Sant Joan 2017.

Els termes del conveni subscrit arrepleguen el compromís de la Federació de Fogueres de Sant Joan d’assumir el cost econòmic de les mascletás que es dispararan fins en dotze ocasions dins del tradicional “Concurs d’Espectacles Pirotècnics Fogueres de Sant Joan” en la seua categoria de Mascletás Diürnes, realitzat a través de la Regidoria de Festes i que seran objecte de selecció prèvia per part del jurat designat a este efecte. El cost s’eleva a un import màxim de 4.500 EUR per cada mascletá, impostos vaig inclouredos o, la qual cosa és el mateix, un total de 54.000 EUR pel conjunt de les dotze mascletás diürnes.

Per la seua banda l’Ajuntament d’Alacant assumix després de la firma del conveni, l’obligació d’organitzar i convocar el concurs de mascletaes diürnes vetlant pel bon desenrotllament de les mateixes i adoptant quantes mesures siguen necessàries per al seu correcte desenvolupament. Així mateix l’Ajuntament es responsabilitza de la cessió dels espais de domini públic necessaris per a l’execució dels tirs previstos i del segur de responsabilitat civil necessari per a la celebració dels esdeveniments, incloent també la prestació dels servicis municipals que resulten necessaris.