L’Interagrupació de Falles de Valéncia dóna els seus Premis Pepe Monforte

0
565

L’Interagrupació de Falles de Valéncia, reunida en assamblea general el passat 30 d’octubre, ha designat als guanyadors de la present edició dels Premis Pepe Monforte i Tudela que otorga la nostra entitat cada any. Estos premis volen reconéixer la defensa, la lluita i el treball en pro de la festa de les Falles.

En la categoria individual han segut premiats EN JUAN ARMIÑANA i SALVADOR i N’ANTONIO DE ZÀRATE i MOLTÓ

En la categoria colectiva ha segut premiada la Comissió de Falla MONT DE PIETAT de Chirivella per la seua campanya solidària ‘MONYOS ROSES’.

La gala d’entrega dels Premis tindrà lloc a les 20:30 h del próxim divendres, 16 de novembre de 2018, en el Saló Museu de la Ciutat Fallera.

PREMIS PEPE MONFORTE i TUDELA 2018 EN JUAN ARMIÑANA i SALVADOR

En Juan Armiñana i Salvador naix en Valéncia el 21 d’octubre de 1962.
El seus inicis fallers foren en la comissió Salvador – Trinitaris a on començà la seua passió pels cadafals. L’artiste faller Alfredo Ruiz recorda, per aquells temps, a un chiquet en pantalonets curts que es quedava sempre fins altes hores de la matinada cuidant de les falles.

Anys més tart passaria a formar part de la Falla Trinitat – Alboraya per a acabar en les files de Cuba – Buenos Aires, a on va arribar a ostentar la presidència. Atres comissions de Falla com Convent
Jerusalem – Matemàtic Marzal i Nou Campanar, formen part de la trayectòria fallera d’En Juan Armiñana, sent en l’actualitat Arquebisbe Olaechea – Sant Marcelí la Falla a on desenrolla el seu treball en pro de la nostra Festa.

En la Falla Nou Campanar va viure la seua época més gloriosa. Una Comissió fundada en l’eixercici 2002-2003 a on conseguix set primers premis de la secció especial i atres set primers premis de la secció
especial infantil.

Si sumem els premis conseguits entre Cuba – Buenos Aires i Nou Campanar, alcança els dèsset primers premis de Secció Especial, grans i infantils. Premis que corresponen a unes falles que queden per a l’història, en especial rellevància les plantades entre els anys 2004 i 2008.

N’ANTONIO DE ZÁRATE i MOLTÓ

Naixcut en Valéncia en 1948, és fill de pare riojà i mare alcoyana. Ha estat vinculat des de ben chicotet al món de les Falles, començant la seua trayectòria en la comissió Plaça d’Espanya a on ya fon directiu.
Posteriorment passaria a formar part de la Falla Plaça Mossen Milà a on va accedir a la presidència en tan sols 26 anys, càrrec que ve eixercint ininterrompudament des de fa 44 anys.

De marcat perfil agrupacioniste, fon u dels fundadors de l’Agrupació de Falles Centre i, en 1998, de l’Agrupació La Seu – La Xerea – El Mercat, ostentant inclús la seua presidència en funcions, entre giner i juny de 2015, a petició de les diferents comissions que la componen.

Hi ha que destacar el seu talant per al diàlec i sa faceta de mediació en les associacions de veïns, la Junta Municipal de Ciutat Vella, l’Arquebisbat, la Policia Local i els Bombers. Este talant colaboratiu
i integrador ho estén, cóm no, a les comissions veïnes, guanyant-se el respecte i carinyo de tots els fallers i falleres de la seua Agrupació.

FALLA MONT DE PIETAT. (CAMPANYA “MONYOS ROSES”)

La Falla Mont de Pietat de Chirivella, fon fundada en 1955 i actualment conta en més de 400 fallers i falleres.

La Comissió està immersa en proyectes solidaris des de l’any 2000, demostrant, d’esta manera, que les Falles també son solidaritat.

En l’any 2015 donaren un pas més allà creant la delegació d’Inclusió i Solidaritat. Una àrea de treball que quedava definitivament consolidada i que és particular ensenya de la Comissió de Chirivella.
Igualment, eixe mateix any propongueren a la JCF que creara també una delegació similar per a donar l’importància que correspon a les activitats solidàries i que coordinara les mateixes entre totes les comissions falleres: la Delegació de Solidaritat. Delegació que es faria realitat en poc temps.

Molts han segut els proyectes solidaris de la Falla Mont de Pietat a lo llarc dels anys. En l’actualitat és la campanya “MONYOS ROSES” la que ocupa tots els esforços d’esta comissió. Fins al moment han conseguit recollir més de 6.000 malles de falleres i talls de monyo que han segut utilisats en la confecció de peluques oncològiques gratuïtes per a malalts en pocs recursos econòmics. També han replegat més de 35.000 Euros en els que s’ha ajudat a la finançació de l’investigació contra el càncer. Han replegat material escolar, roba i menjar que han destinat a programes específics d’ACNUR, Creu Roja i de Càritas,colaboracions en ASPANION, en la Junta Local de lluita contra el Càncer de Chirivella, en l’Associació La vida és bella, de dònes afectades de càncer de mama i millons de somriures compartides en els chiquets i chiquetes de l’Associació HayCa, ADIXI i el Centre Ocupacional de Discapacitatats de Chirivella.

En definitiva, una intensa llabor solidària que no passa desapercebuda als ulls de les Agrupacions i Comissions Falleres que formen l’Interagrupació que han considerat premiar enguany, reconeixent
aixina la seua trayectòria i per a fomentar més si cap els valors solidaris del món faller.