Programació Teatre Faller 2018-2019

0
808

Ací pots consultar tota la programació de Teatre Faller 2018-2019.

XXXVI CONCURS DE TEATRE INFANTIL EN LLENGUA VALENCIANA

XLV CONCURS DE TEATRE EN LLENGUA VALENCIANA

CALENDARI

SETEMBRE

09/09/2018 12:00 Hores

PINTOR SALVADOR ABRIL-PERIS I VALERO / NIT DE NOCES / Promoció

09/09/2018 21:30 Hores

PALLETER-ERUDIT ORELLANA / LA MARE DELS PEIXOS / Promoció

10/09/2018 21:30 Hores

MANUEL ARNAU – LA CREU COBERTA / EL GENDRES DE FINA / Promoció

11/09/2018 21:30 Hores

ESCULTOR GARCÍA MAS- PORT DE STA. MARÍA / EL SALT DEL LLIT / Promoció

12/09/2018 21:30 Hores

SANT VICENT – PERIODISTA AZZATI / PRONOSTIC RESERVAT / Promoció

13/09/2018 21:30 Hores

VIL-LANOVA DE CASTELLÓ – HORT. GALÁN / LA CONGA DELS RESIDENTS / Promoció

14/09/2018 21:30 Hores

CARRER DE DALT – SANT TOMÁS / L´ART D´APARENÇAR (VERSIÓ AL VALENCIÄ DE FRUNCI-

DOS NACIMOS) / Promoció

16/09/2018 21:30 Hores

JOSEP SOTO MICÓ – SÍNDIC MOCHOLÍ / !MALAIT SIGUES¡ / Promoció

17/09/2018 21:30 Hores

JOAN BAPTISTE VIVES / NO TÉ GRÀCIA LA COSA / Promoció

18/09/2018 21:30 Hores

JERONIMA GALÉS–L. PASCUAL I ABAD / UN LLEU CAMI A LA FOSCA / Promoció

19/09/2018 21:30 Hores

MERCAT DE RUSSAFA / DIVORCIADES, EVANGÈLIQUES I VEGETARIANES / Promoció

24/09/2018 21:30 Hores

CORRETGERIA – BANY DELS PAVESOS / SEMPRE LA SOGRA / Promoció

25/09/2018 21:30 Hores

DUC DE GAETA – LA POBLA DE FARNALS / L´ESCENA DEL CRIM / Promoció

26/09/2018 21:30 Hores

VIVONS – ROMEU DE CORBERA / INSEGURETAT SOCIAL / Promoció

27/09/2018 21:30 Hores

BARRI DE SANT ISIDRE / ELS AMICS D´OLIVIA / Promoció

OCTUBRE

01/10/2018 21:30 Hores

BARRI DE BETERÓ / METRO / Promoció

02/10/2018 21:30 Hores

PERE CABANES – JOAN XXIII / 13 I DIMARTS / Promoció

04/10/2018 21:30 Hores

STA. MARIA MICAELA- MARTÍ L´HUMÀ / ”SORPRESA” / Promoció

06/10/2018 10:30 Hores

STA. GENOVEVA TORRES – ARQ. TOLSÁ / ELS REIS DE LA CASA / Infantil

06/10/2018 12:30 Hores

FRA JACINT RODRÍGUEZ – PINTOR CORTINA / LA LLAGRIMETA / Infantil

06/10/2018 16:30 Hores

MERCAT DE CASTILLA / LA VERTADERA HISTORIA DE CAPUTXETA ROJA / Infantil

06/10/2018 18:30 Hores

VIL-LA NOVA DE CASTELLÓ – HORT. GALÁN / DINS DE LA MAR / Infantil

06/10/2018 22:00 Hores

BORRULL – SOCORS / MARÍN MARTÍNEZ / Promoció

08/10/2018 21:30 Hores

DR. DOMÉNEC OROZCO – BAILÉN / CANCÚN / Promoció

10/10/2018 21:30 Hores

RIBERA – CONVENT SANTA CLARA / FAMILIA POLITICA / Promoció

12/10/2018 10:30 Hores

JUST VILAR – MERCAT DEL CABANYAL / LA FOTO / Infantil

12/10/2018 12:30 Hores

QUART EXTRAMURS- VELÀZQUEZ / UN CONTE AL RÈVES / Infantil

12/10/2018 16:30 Hores

NORD – DR. ZAMENHOFF / UN CAP DE SETMANA DIFERENT / Infantil

12/10/2018 18:30 Hores

QUART – PALOMAR / GALÀCTICA / Infantil

12/10/2018 22:00 Hores

CONSERVA-BERENGUER MALLOL / ALES DE CERA / Promoció

13/10/2018 10:30 Hores

ARQUEBISBE OLAECHEA-S. MARCEL-LÍ / NI VOLTA AL MON.. NI RES DE RES / Infantil

13/10/2018 12:30 Hores

MARIÀ BENLLIURE – SÉQUIA DE TORMOS / JOAN EL CENDROS / Infantil

14/10/2018 10:30 Hores

DUC DE GAETA – LA POBLA DE FARNALS / IMAGINA´T / Infantil

14/10/2018 12:30 Hores

REGNE DE VALÈNCIA- MESTRE SERRANO / JAUMLET / Infantil

14/10/2018 16:30 Hores

PLAçA MERCAT DE RUSSAFA / MORTS DE RIALLA / Infantil

14/10/2018 18:30 Hores

CALVO ACACIO/ DINS DE LA MAR / Infantil

14/10/2018 22:00 Hores

MESTRE BELLVER- MARIÀ RIBERA / 3 SOMRIURES PER NADAL / Promoció

22/10/2018 21:30 Hores

SAGUNT-SANT ANTONI -PARE URBÀ / LA HISTORIA DE PAT I GERLDINE / Promoció

23/10/2018 21:30 Hores

TOMASOS-CARLES CERVERA / EL METODE DE GRÖNHOLM / Promoció

24/10/2018 21:30 Hores

PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO / FINS QUE LA MORT ENS SEPARE / Promoció

25/10/2018 21:30 Hores

QUART – PALOMAR / LA PRIMERA NIT / Promoció