Coneix les bases del LX concurs de fotografia de Falles

0
1040

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, per mitjà del present LX CONCURS DE FOTOGRAFIA, desitja premiar l’entusiasme de les persones que durant les Falles realitzen reportatges o fotografies de tot allò que representa l’incomparable món de les Falles.

PARTICIPANTS:

Totes les persones, siguen o no professionals de la fotografia.

MODALITAT:

Color i Blanc i Negre.

TEMA:

Obligatòria i exclusivament relatiu a la Festa Fallera; el seu ambient, les gents, les Falles, festejos, etc…

OBRES:

Cada autor podrà presentar un màxim de dos fotografies per modalitat.

PRESENTACIÓ:

La grandària de la imatge fotogràfica no excedirà de 40 x 50 cm, i no podrà ser inferior a 20 x 25 cm. Haurà d’anar muntada sobre suport blanc rígid, cartó- ploma, amb mesures exteriors de 40 x 50 cm.

En la realització de les obres hauran d’observar‐se les més elementals normes de tiraje de qualitat, en atenció a la perdurabilitat i conservació de l’obra. També cal presentar l’obra per correu electrònic a cultura@fallas.com, en format JPG o TIFF amb les següents característiques: 1920 x 1080 píxels a 300 ppp. La foto tindrà el nom del títol i lema. No es recollirà cap fotografia que no porte les dades correctes i no entrarà en concurs si no ha segut enviada per e-mail.

IDENTIFICACIÓ:

Al dors de cada obra figurarà el LEMA i TÍTOL de cada obra, utilitzant per a això els cupons insertats en el bolletí d’aquestes bases. En sobre apart, degudament tancat i identificat amb el LEMA adoptat, s’inclourà el butlletí d’inscripció degudament emplenat en tots els seus camps. El butlletí d’inscripció podrà baixar‐se de les següents adreces web:

DRETS: Exents.

JURAT:

Estarà compost per cinc persones de reconeguda solvència i coneixements de fotografia, sent el mateix qui adjudicarà els premis i seleccionarà, cas de ser necessari, les obres per a l’exposició. La decisió del jurat serà inapelable, sent el mateix el responsable d’eliminar del veredicte aquells treballs que no reunisquen les condicions establides en aquestes bases. S’adjudicaran tots els premis establits, no podent declarar‐se “desert” cap d’ells.

PREMIS:

  • Gran Premi Levante‐EMV, a la fotografia més “enginyosa” de totes les presentades al concurs, dotat amb 300 euros i Trofeu Levante‐EMV.
  • Gran Premi Nuevo Centro, “La càmera va estar allí”, a la millor instantània de totes les fotografies presentades, dotat amb una targeta regal de 300 euros i Socarrat.
  • Gran Premi La Joia Indumentaristas, a la fotografia que millor represente la indumentària valenciana, dotat amb un tall de tela valenciana de 5,5 metres i trofeu.
  • Gran Premi Segles Indumentaria Valenciana “No fallas 2020”, a la fotografia que millor capte el sentiment de les “no” falles 2020, dotat en un tall de tela negra i confecció de gipó, si la guanyadora és dona o tall de tela i confecció de jupetí, si es home.

En cada modalitat (B/N i Color) s’adjudicaran els següents premis:

  • 1r premi: Targeta regal de Nuevo Centro de 250 euros, Socarrat de Nuevo Centro i llibre.
  • 2n premi: Targeta regal de Nuevo Centro de 150 euros, Socarrat de Nuevo Centro, i llibre.
  • 3r premi: Trofeu AGFOVAL, targeta regal de Nuevo Centro de 100 euros, Socarrat de Nuevo centro i llibre.
  • 1r Accesit: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.
  • 2n Accesit: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera es reserva el dret d’ampliar el nombre de premis, si la qualitat de les obres presentades, segons el parer del jurat qualificador, així ho aconsellara, mitjançant el lliurament del nombre de premis que es determine, dotats amb Trofeu, cortesia de la Junta Central Fallera i Socarrat, cortesia de Nuevo Centro.
Les fotografies premiades quedaran en propietat de la JUNTA CENTRAL FALLERA.

Els autors de les obres premiades cedeixen els drets de les mateixes a la J.C.F. per a la seua publicació, difusió i ús, sempre que es faça constar, en tot moment, el nom de l’autor. Els autors de les obres premiades, exposades i/o presentades es responsabilitzen totalment de ser titulars dels drets d’autor i, en conseqüència, que no existeixen drets de tercers. També es responsabilitzen de tota reclamació que poguera sorgir per “drets d’imatge”, quedant alliberats, per això, de tota responsabilitat la J.C.F i entitats colaboradores o patrocinadores.

CALENDARI DEL CONCURS: TERMINI DE LLIURAMENT:

Hauran d’entregar‐se, exclusivament, en els locals de la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, situats en l’Av. de la Plata núm. 117, 46006 València, de dilluns a dijous de 19 a 20.30 hores. El Termini d’admissió serà del 1 al 24 de setembre de 2020. Les obres podran entregar‐se en mà o per missatgeria, a ports pagats.

EXPOSICIÓ:

Tindrà lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, del dia 2 al 18 d’octubre de 2020.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:

El lliurament de premis establits es realitzarà durant la inauguraió de l’exposició, que tindrà lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, a les 19.30 hores del dia 2 d’octubre de 2020.

I es farà públic en la pàgina web de la Junta Central Fallera (www.fallas.com), en la de Nuevo Centro (www.nuevocentro.es) i en la de l’Agrupació Fotogràfica Valenciana (www.agfoval.com)… així com en diversos mitjans de comunicació.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES:

Del 26 d’octubre al 26 de novembre de 2020, en el mateix lloc on es van entregar. Les fotografies no retirades en aquest termini passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de la J.C.F., amb els mateixos drets i deures que les obres premiades. Per a retirar les obres és necessari presentar el resguard que es farà entrega en la presentació o acreditar ser l’autor de les mateixes mitjançant l’exhibició del D.N.I o autorització expedida pel mateix en la qual es reflectisca, mitjançant fotocòpia, el DNI.

La Junta Central Fallera i organismes patrocinadors o colaboradors no es fan responsables de les deterioracions, extraviaments o robatoris que pogueren patir les fotografies presentades a concurs, ocasionades per causes alienes a la seua voluntat.

Els autors de les obres presentades a aquest concurs accepten íntegrament el contingut d’aquestes bases. La seua interpretació, així com situacions imprevistes corresponen a la Comissió Organitzadora del concurs, sense que sobre la seua resolució càpia cap reclamació.

El acte d’inauguració i lliurament dels premis del LX Concurs de Fotografia estaran presidits per la Fallera Major de València, Consuelo Llobell, i la seua Cort d’Honor.

Les seues dades estan registrades en el fitxer de “Concursos” d’ús exclusiu de la JCF. Si vosté desitja exercir el seu dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació, ha de dirigir‐se per escrit, fax o e‐mail a la Secretaria de la Delegació de Cultura de la JCF.