Comunicat de Falleres Majors de València triades entre 1980 i 2015

0
351

CARTA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL DE FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA TRIADES ENTRE ELS ANYS 1980 a 2015

Les sotasignades, Falleres Majors de la Ciutat de València triades en exercicis anteriors al present, a la vista de les informacions aparegudes en les últimes dates en els mitjans de comunicació relacionades amb unes suposades “normes de protocol” sobre la vestimenta de les falleres, que, segons pareix, se’ls ha fet firmar a les Falleres Majors de València i Corts d’Honor 2017, considerem necessari realitzar les puntualitzacions següents:

1º Fins a l’inici del present exercici faller, mai s’havia exigit a cap Fallera Major o Tall d’Honor la firma de cap document que estipulara obligacions relacionades amb la vestimenta, comportaments subjectes a control o directrius d’obligacions que pogueren incidir en la llibertat que té tota dona que representa a la festa fallera de vestir davall el seu estricte criteri personal. Dir que és quelcom que portava aplicant-se d’amagat, suposa una innecessària, intolerable i lamentable falta a la veritat.

2º El contingut del suposat document -de l’existència del qual mai hem tingut la més mínima constància- de ser cert, resultaria sense cap dubte discriminatori, vexatori i indignant, atés que no preserva la imatge real de les dones valencianes que, tenint a més la condició de Falleres Majors, passen a ostentar la condició de màximes representants després d’haver superat tres processos selectius amb distints jurats, sotmetent-se en ells a infinitat de proves d’imatge, educació, coneixements de cultura, comportament protocol·lari -entre altres qüestions; la qual cosa constituïx aval suficient per a poder exercir el càrrec sense necessitat de seguir ‘ordres’ que poden considerar-se pejoratives cap a la capacitació que se’ls ha reconegut i que, per descomptat, cap de nosaltres hauria admés.

3º No hem tingut mai constància de cap Directiva de JCF que haja adoptat i aprovat normes de protocol que hagen pretés regular estos aspectes, ni per descomptat hi ha hagut obligació de firmar cap document que imposara qualsevol tipus d’instrucció. És rotundament fals l’argument que s’està utilitzant de que estes normes existien fa molts anys, i si érem les seues destinatàries seria d’un complet sense sentit que no se’ns hagueren entregat.

4º Les recomanacions, suggeriments o consells que s’hagen pogut transmetre a Falleres Majors, en sessions generalment supervisades pels pares d’aquelles, s’han efectuat de forma oral, per a una lògica i necessària explicació d’un àmbit de la nostra volguda Festa no habitual, i sense que això comportara -que tampoc haguérem permés- la menor ingerència en les nostres esferes personals; sense que puga això entendre’s com una normativa que estiguera en vigor, alhora que hem sigut sempre les Falleres Majors -i components de les Corts d’Honor- els que hem decidit, en els nostres respectius àmbits personals, el vestuari a utilitzar en cada un dels actes.

5º En coherència amb l’anterior, no té la més mínima lògica argüir que la firma que s’ha imposat en el present exercici a les Falleres Majors de València -amén de Talls d’Honor i aspirants en el procés de selecció- s’ha dut a terme per a iniciar un procés de modificació i actualització de les mateixes: eixes normes mai han existit, mai han sigut comunicades, i molt menys eren imposades, simplement.

Dir el contrari és faltar trist, llastimosa i innecessàriament a la veritat; sense que siga labor nostra, almenys en este instant, analitzar els motius de tals situacions ni diccions, però sí que considerant una obligació moral, per respecte al càrrec que vam tindre l’honor d’ostentar, i a la nostra pròpia dignitat personal, posar de manifest la veritat sobre les qüestions en debat.

Donada la repercussió que a tots els nivells, inclusivament nacionals, ha tingut el tema, molt agrairíem tinguera l’amabilitat d’acollir el present text i difondre-ho amb la mateixa projecció que s’ha donat a les notícies a què amb ell contestem.

Agraint per endavant la seua amabilitat i la que sens dubte serà un favorable acollida de la nostra petició, li saluden att.,

CARMEN DOLZ ADELL – FMV: 1980
Mª AMPARO MARIN MORALES – FMV: 1981
Mª JOSE ESPLUGUES OLIVER – FMV: 1982
BEGOÑA DE LA CONCEPCION MARTINEZ – FMV: 1983
Mª JOSE ARIZA TRO – FMV: 1.984
ESTHER SILLERAS DESCALZO – FMV: 1985
Mª JOSE HERRERO MARTI – FMV: 1986
Mª CARMEN MOLLA BAU – FMV: 1987
MARTA QUEROL BENECH – FMV: 1988
COVADONGA BALAGUER MALMIERCA – FMV: 1989
Mª JOSE OLIVER MOMPO – FMV: 1990
CARLA MUÑOZ ANTOLI-CANDELA – FMV: 1991
MONICA PALMER CUENCA – FMV: 1992
REMEDIOS RODRIGO – FMV: 1993
LAURA SEGURA HERVAS – FMV: 1994
RAQUEL GINER ORTIZ – FMV: 1995
Mª ELENA MUÑOZ CARPI – FMV: 1996
SANDRA CLIMENT JORDA – FMV: 1997
SANDRA BONET MARTINEZ – FMV: 1999
LOLA FLOR BUSTOS – FMV: 2000
ADRIANA POLO ESCRICH – FMV: 2001
SARA MARTIN MARIN – FMV: 2002
VANESSA LERMA NAVARRO – FMV: 2003
NOELIA SORIA MOMPO – FMV: 2004
GUEGUEL MASSMANIAN ESTELLES – FMV: 2005
LUCIA GIL RAGA – FMV: 2006
MARTA REGLERO MANGADA – FMV: 2007
MARTA AGUSTIN FERRANDO – FMV: 2009
Mª PILAR GIMENEZ SANTAMARINA – FMV: 2010
LAURA CABALLERO MOLINA – FMV: 2011
SANDRA MUÑOZ PEREZ – FMV: 2012
BEGOÑA JIMENEZ TRARAZONA – FMV: 2013
CARMEN SANCHO DE ROSA – FMV: 2014
ESTEFANIA LOPEZ MONTESINOS – FMV: 2015