Comunicat dels Delegats de Sector

0
526

Malestar per les declaracions efectuades per Pere Fuset

Els Delegats de Sector, després de la reunió mantinguda en la nit del dimarts 4 de juliol de 2017, acorden emetre el comunicat següent:

Mostrar el nostre profund malestar per les declaracions efectuades durant la setmana passada a diversos mitjans de comunicació, pel Regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Sol·licitar-li al seu torn, que com a President de Junta Central Fallera, assumisca les seues responsabilitats i acudisca tant a Plens, com a les Assemblees de Presidents.

Els delegats de sector com a representants triats directa i democràticament per les comissions de falla, continuarem exercint la nostra labor dins de l’organigrama faller, tant en l’àmbit del sector faller a què cada un de nosaltres pertany, com en la delegació a què estem adscrits dins de Junta Central Fallera.