Crespo denuncia la falta de solucions a les 14 falles afectades pel canvi de nom dels seus carrers

0
620

Des de l’anunci del 16 de maig no s’ha realitzat cap gestió ni diàleg amb les comissions afectades.

Des del Grup Municipal Popular presentarem una proposada/moció perquè els 50.000 € sobrants de la partida ‘Subv. Comissions Falleres Casals’, no es donen de baixa i vagen a contractes menors com els dos anys passats i es destinen, en una primera dotació, a les despeses que es generen a les comissions per l’adaptació en el canvi de noms.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, s’ha mostrat sorprés davant les reposada facilitada pel regidor Fuset que evidencien “la desídia i falta de consideració”, una vegada més, amb el col·lectiu faller, en unes circumstàncies sobrevingudes que creen incertesa en les Falles afectades i que no estan rebent resposta.

Crespo ha explicat que “és sorprenent que durant aquests quatre mesos el regidor de Festes no haja quantificat l’import que va a suposar aquesta despesa extra, ni haja propiciat cap tipus de gestió ni diàleg amb les Falles afectades en relació al canvi de nom dels carrers de la seua demarcació. El discurs del diàleg, tan desgastat pel regidor Fuset, novament s’evidencia que és fals i només és un recurs buit en les seues manifestacions”.

Félix Crespo ha assenyalat que “una vegada que ja ha començat el canvi físic de la nomenclatura dels carrers i davant la falta de previsió i inacció del tripartit, el nostre grup presentarà una moció a la Comissió de Desenvolupament Humà en el sentit de destinar de la partida de Subv. Comissions Falleres Casals, en principi dotada de 100.000 €, dels quals s’ha anunciat que 50.000 € van a anar destinat a insonorització de casals, anem a proposar que els altres 50.000 € -no es donen de baixa i vagen destinats a contractes menors com va realitzar Fuset en 2015 i 2016 amb la totalitat de la partida- i es destinen a la provisió de les despeses que s’ocasionaren a les comissions per la modificació dels noms”.

Per a finalitzar, Crespo ha afegit que “de manera urgent Fuset ha d’asseure’s a dialogar, però de debò i de debò, amb les comissions i traslladar-los que l’Ajuntament va a estar al costat de les Falles perquè aquest tema no supose una nova preocupació, a les ja creades, a les comissions. I si no és capaç o no vol reunir-se amb elles, que nomene a algú de la regidoria perquè done una resposta i solucione els dubtes i necessitats de les comissions falleres, que el mínim que es mereixen és respecte i consideració”.