Crespo denuncia l’adjudicació directa de més de 90.000 euros en personal

0
558

Félix Crespo: “Fuset concedeix a dit més de 90.000 euros en serveis de personal”

Es tracta d’actes organitzats per la regidoria sense convocar un concurs públic

• “Més d’un any en aquesta situació irregular en els quals ha obviat la convocatòria de concurs públic, no ha prorrogat l’existent de l’anterior govern del PP, contractant d’aquesta manera directament a empreses i incorrent en fraccionament de contractes per a no superar els 18.000 € tan recurrents per al tripartit.”

• “Després de les reiterades denúncies per l’existència d’aquesta greu irregularitat en la passada Fira de Julio 2016, en la Festivitat de 9 d’octubre, Expojove 2016-2017 i Falles 2017, hem comprovat que el regidor Fuset continua signant contractes menors per a la prestació del servei de personal amb motiu de la Festivitat de la Verge 2017 i de la mateixa manera ho farà per a la Festivitat del Corpus 2017 i, de nou, fraccionaments, en Fira de Julio 2017.”

• El desembre passat, i després de les nostres denúncies, Fuset manifestava que ‘en l’actualitat s’està tramitant una nova contracta referent a l’apartat de personal’, “sis mesos després no ha variat la situació, hem comprovat que no existia llavors ni existeix ara la publicació en el perfil del contractant de la web, requisit obligatori per Llei, de la convocatòria del procés d’inici d’aquest concurs, senzillament perquè no s’ha produït ni tan sols l’enviament al BOP. La mentida constant als valencians és el senyal d’identitat del regidor Fuset.”

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha denunciat les greus irregularitats que se segueixen produint en la delegació dirigida pel regidor Fuset i que en aquesta ocasió correspon a les nombroses contractacions ‘a dit’ de les empreses que gestionen el servei del personal que es requereix en cada festa o celebració que organitza el la regidoria de Festes, quan aquest servei hauria de, per l’import que aconsegueix, estar adjudicat a través de concurs públic convocat a aquest efecte o haver prorrogat l’anterior, com contemplen les bases.

ÚLTIM CONCURS PÚBLIC CONVOCAT PER L’ANTERIOR EQUIP DE GOVERN PER A les FESTES I ESDEVENIMENTS FESTIUS PÚBLICS DE 2015

Al novembre de 2014, la Regidoria de Festes i Cultura Popular va publicar el concurs públic obert, com en anys anteriors, l’objecte dels quals era la ‘Contractació del servei de personal necessari per a l’atenció i organització de les festes i esdeveniments festius públics a celebrar per l’Ajuntament de València en 2015’, amb un pressupost base de licitació de 82.644,62 € + 17.644,63 € (21% IVA), ascendint a 100.000,00 € per a les següents festes i esdeveniments festius de 2015, segons constava en el plec de condicions tècniques del concurs: ‘Reis Mags, Falles, Verge dels Desemparats, Corpus Christi, Fira de Julio, 9 d’Octubre, Nadal, Expojove i qualsevol altre esdeveniment que necessite d’aquest tipus de serveis’.

La vigència del contracte adjudicat va ser d’un any i oferia la possibilitat de prorrogar-se en el punt 5 del plec de les clàusules administratives particulars, on indicava literalment que, ‘L’acord marc podrà prorrogar-se de forma expressa i per mutu acord de les parts abans de la seua finalització, si així es contempla expressament en aquest apartat i en els termes que s’indiquen’.

Crespo ha recordat que “després dels advertiments reiterats mesos arrere advertint de la greu circumstància en la qual s’estava incorrent, comprovem que no s’ha pres cap mesura ni s’ha regularitzat la gravíssima situació d’irregularitat administrativa en l’absència de convocatòria del concurs públic que obliga la Llei de Contractes, i una vegada més Fuset fa patente la seua incapacitat i falta de responsabilitat amb el ninguneo dels processos administratius que de ben segur li indiquen i orienten a complir els funcionaris del seu servei i interventors i secretaris generals de l’Ajuntament.”

FRACCIONAMENTS I CONTRACTES Al LÍMIT DELS 18.000 €

La conseqüència de no haver prorrogat el contracte amb l’empresa de servei de personal necessari per a l’atenció i organització dels esdeveniments públics a celebrar per l’Ajuntament de València per a 2016 i 2017 o no haver convocat un nou concurs públic ha provocat, “no solament la contractació directa a empreses, sinó a més el fraccionament de contractes dins d’un mateix esdeveniment o celebració i la contractació de dues empreses per a no superar els 18.000 €, com en el cas particular de Fira de Julio 2016 i Expojove 2016-2017. De la mateixa manera hem observat com es divideix en cada esdeveniment la contractació del personal en dos expedients diferents per a ser fiscalitzats independentment i eludir la fiscalització global de la contractació menor per la intervenció municipal,” ha assenyalat Crespo.

L’edil popular ha anunciat que “estem estudiant i ultimant tota la documentació obrant en el nostre poder sobre les contractacions i estudiant les possibles irregularitats comeses en la totalitat d’expedients per si anaren constitutives d’irregularitats jurídiques.”

Per a finalitzar, Crespo ha exigit que “amb urgència Fuset ha de donar una explicació i assumir responsabilitats d’una vegada; la desídia i el desinterès de Fuset per tota la gestió relacionada en la regidoria de Festes està sent ja una constant que no pot ocultar. Cada dia, i han passat quasi dos anys, assistim a un nou capítol de falta de planificació, improvisació i absència total de transparència en una gestió nefasta.”

Relació-Resumeixen contractacions serveis personal 2016-2017 (actualitzat):

Fira de Julio 2016 (Fraccionament):
Regesmit S.L.O.: 17.784,43 € (21.519,16 € amb iva)
Mathena Produccions S.L.: 17.950,00 € (21.719,50 € amb iva)

Festivitat 9 d’Octubre 2016:
Regesmit S.L.O.: 952,12 € (1.152.07 € amb iva)

Expojove 2016-2017 (Fraccionament):
Regesmit S.L.O.: 17.520,67 € (21.200,02 € amb iva)
Mathena ProduccionesS.L.: 17.990,00 € (21.767,90 € amb iva)

Falles 2017:
Regesmit, S.L.O.: 2.382,60 € (2.882,95 € amb iva)

Verge 2017:
Regesmit, S.L.O.: 2.382,60 € (2.882,95 € amb iva)

TOTAL: 91.112,80 €