Crespo denuncia que Fuset signa un conveni amb la SGAE que perjudica econòmicament a les falles

0
317

“Es canvien les regles del joc a menys d’un mes del començament de la celebració amb els pressupostos tancats fa un any, amb les comissions dedicades i preocupades en els assumptes propis d’aquestes dates prèvies”.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha denunciat la signatura del conveni de la Junta Central Fallera amb la SGAE, que en el dia d’ahir va ser comunicada a les comissions falleres on se’ls anuncia el nou conveni, i que per primera vegada suposarà una despesa complementària a les seues economies.

Crespo ha explicat que “l’únic interès en els anteriors convenis signats pels governs del Partit Popular ha sigut el de negociar el pagament de Junta Central Fallera a la SGAE i alliberar a les comissions falleres de qualsevol pagament a l’esmentada entitat”.

Crespo ha afegit que segons va anunciar reiteradament, el regidor del tripartit Sr. Fuset, als membres dels òrgans del Ple i Assemblea de Junta Central Fallera, portaven mesos negociant el nou conveni amb la SGAE, ressaltant que s’estava negociant un conveni molt avantatjós amb una bonificació del 25% sobre les tarifes generals.

“Més avantatjós que l’anterior conveni on les comissions no pagaven gens és impossible, ara comprovem que la “avantatjosa” negociació s’ha traduït en la imposició d’un gravamen econòmic per a les comissions falleres, amb una absència total de transparència cap a les comissions amb les quals no s’ha explicat per res, en un tema que els afecta directament al seu pressupost i organització”, ha afegit Félix Crespo.

Crespo ha criticat “la més absoluta falta de sensibilitat i absència total de criteri en la defensa, per part del Sr. Fuset, dels interessos econòmics de les comissions falleres, deixant-les a la mercè de l’esmentada entitat i sense cap protecció ni suport del màxim responsable de la festa i que hauria de vetlar per satisfer els beneficis i avantatges de les comissions falleres”.

Crespo ha recordat que en el Consell Rector de JCF celebrat el passat 4 de novembre i sent coneixedors de la problemàtica amb la signatura d’aquest nou conveni, “preguntem sobre el seu estat i la partida que en principi ve pressupostada per a 2017 amb la quantitat de 55.000 €, la mateixa que en 2015 i 2016. No rebent contestació expressa i emplaçant-nos al fet que s’estava negociant i sense saber el que anava a costar a JCF enguany”.

“Una vegada més la falta de previsió i planificació marca la nefasta gestió i mala negociació, demostrant que després d’un problema que es porta coneixent durant l’últim any, amb reiterades visites d’inspectors de la SGAE a les comissions, i sent conscients els responsables de JCF d’aquestes circumstàncies s’ha esperat un any i el que és més greu amb una solució onerosa per a les falles a menys d’un mes del començament de la festa i tenint les falles els seus pressupostos tancats fa un any”, ha afegit Crespo.

Per a finalitzar, Félix Crespo ha afegit que “esperem que el Sr. Fuset, d’una vegada, no continue amagant-se davant temes negatius provocats únicament per la seua mala gestió i d’una vegada done la cara, abandone el Twitter, assumisca les seues responsabilitats i done explicacions urgents a les comissions falleres, de per què no se’ls ha consultat ni consensuat absolutament gens en aquest tema tan important, que ha negociat amb la SGAE, i que quantitat va a aportar la Junta Central Fallera al citat conveni amb els canvis negociats i les noves condicions i clausules introduïdes. I el que és més important, quan va a repercutir econòmicament aquest conveni a les Falles per acte musical que celebren en les seues demarcacions”.