Quan naix la setmana fallera tal com la coneixem?

0
671

Javier Mozas ( Arxiu de la JCF)

La constitució del Comitè Central Faller el 10 de febrer de 1928, va tenir com un dels principals objectius la recaptació de diners, principalment en forma de subvencions, per a poder reinvertir-ho en la festa.

Aqueix mateix exercici, es va encarregar la composició del pasdoble “El Faller” al mestre José Serrano. A l’any següent, es va encarregar el primer Cartell Oficial al pintor Segrelles.

En 1931, sorgeix la idea per part del Comitè de crear la Setmana Fallera, amb un nodrit i variat programa de festejos i elements que aniria creant-se amb el pas dels anys.

Per exemple, tenim el Pregó en 1931 (després Cridà), la figura de la Fallera Major (1931), l’edició del Album Faller com a precedent remot de l’actual Llibre Faller (entre 1932 i 1935), la Cavalcada del Foc i Festa del Pasdoble (1932), l’Exposició del **Ninot i Cavalcada del Ninot (1934).

Altres actes creats en aqueixa etapa inicial no van tenir continuïtat posteriorment. I uns altres existents en l’actualitat, es van crear amb l’actual Junta Central Fallera, com l’Ofrena de Flores a la Verge dels Desemparats.