SHARE

“Han sigut irreals, incoherents, malament planificats i pijor previstos”

“L’alcalde Ribó menysprea al col·lectiu faller quan només va augmentar un 0,3% els pressupostos de l’òrgan autònom. Uns pressupostos que no estan pensats ni destinats a les activitats del col·lectiu faller”

• “L’abstenció del Partit Popular és conseqüent amb l’anunci que vam fer del que anava a ser aquest pressupost, irreal i subjecte a contínues modificacions pressupostàries per a afrontar les despeses de l’organisme”.

• “Un pressupost que començava amb mal peu, quan en el Consell Rector per a la seua aprovació, el tripartit va votar dividit i València en Comú s’abstenia en uns comptes que no convencien ni als propis socis de govern”.

• “El Pressupost de 2016 ha rebut 6 modificacions pressupostàries, per valor de 287.057,66 €, fruit de la mala previsió i planificació sense tenir en compte les xifres reals de l’exercici anterior.

• “Després de l’anunci a so de bombo i platerets del president Fuset que “Els presidents participaran en l’elaboració del pressupost de Falles”, a data d’avui es desconeix on han anat a parar els 20.000 € de la seua proposta estavella en els pressupostos 2016. Una altra mentida, ninguneo i menyspreu al col·lectiu faller que tampoc podrà participar en els pressupostos de 2017, al no aparèixer consignada quantitat alguna”.

• “També estan sent perjudicats considerablement els proveïdors, als quals se’ls havia de pagar 310.574,24 €. No obstant açò, és inexplicable, que l’Ajuntament haguera de pagar 260.425,90 €, de 2016, a l’òrgan i els diners existents en els diferents comptes de Junta Central Fallera ascendia a 221.731,35 €. Es desmenteix un altre mite del tripartit que els proveïdors cobren en 5 dies.

• Després de conèixer que la despesa destinada a la Promoció de la candidatura UNESCO i actes derivats de la seua declaració ascendeix a un total de 142.715,80€, corresponent a les següents despeses: 123.691,28 € a l’acte de la Crida després de la declaració, 10.153,41 € a viatges, cartelleria, disseny gràfic, vídeos, entre uns altres, és inexplicable que no es tinguera considerada la retransmissió de l’acte per la repercussió nacional i internacional del mateix.

Després de la celebració del Consell Rector de l’Òrgan Autònom de la Junta Central Fallera, el regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha valorat la liquidació i comptes del Pressupost de 2016, com un pressupost que ja anunciem al novembre de 2015 que només augmentava un 0,30% i que les modificacions pressupostàries i transvasaments de crèdit s’anaven a succeir per la mala previsió i planificació ja que no va tenir en compte les despeses reals de l’exercici 2015”.

El regidor ha volgut remuntar-se a novembre de 2015 i recordar que va ser “un pressupost que començava amb mal peu, quan en el Consell Rector per a la seua aprovació, el tripartit va votar dividit i València en Comú s’abstenia en uns comptes que no convencien ni als propis socis de govern”.

Crespo ha indicat que el pressupost de 2016 ha rebut 6 modificacions pressupostàries, “com ja anunciem, una mostra més de la mala previsió i planificació,” al no contemplar la despesa real de l’any 2015, “algunes d’aqueixes modificacions que es van aprovar en el ple de maig i que es van portar al consell Rector de novembre van ser els 100.000 € destinat a promoció Candidatura UNESCO i una altra de 44.752 € pel Conveni amb RTVE, conveni que sempre es pagava des de l’Ajuntament per a no detraer aqueixa despesa a l’organisme autònom i al col·lectiu faller”.

L’edil popular ha assenyalat que en 2015, el Sr. Fuset va anunciar que anava a reduir la despesa en els diferents actes festius organitzats per la JCF. Actes com la Crida, les Exaltacions de les Falleres Majors, Preseleccions, Despertà, Playbacks, les Gales: Fallera, de l’Artista Faller i de la Pirotécnia entre molts altres han superat amb escreix les quantitats pressupostades inicialment. “Aquests exemples són la realitat i no els falsos anuncis del Sr. Fuset que requereixen de més de 280.000 € en injeccions de diners extres per a poder fer front a la despesa desmesurada i sense control”.

En relació a les subvencions municipals, el regidor popular ha denunciat “la demora injustificada en el pagament de les subvencions a les comissions falleres, provocant-los un perjudici econòmic, ja que la major part d’elles han de fer front als seus proveïdors amb les seues pròpies economies, quan en exercicis anteriors aquestes sempre s’havien pagat durant el mes de març”.

Una altra de les partides que sempre ha sigut motiu de crítica i estigmatització per l’oposició que llavors exercia Compromís, sense cap argument objectiu, és la corresponent a ‘DESPESES DIVERSES’, que es va dotar en 2016 de 164.583,20 €, i que durant l’exercici 2016 va rebre 2 modificacions pressupostàries per un import de 21.0000 €, passant el crèdit final a 185.583,20 €, igualant pràcticament la quantitat dels últims pressupostos de 2015, que va confeccionar l’anterior equip de govern.

En relació a aquestes partides (Despeses Diverses) en el pressupost de 2016, Crespo ha afegit que hem de destacar l’augment durant l’exercici en els capítols FESTEJOS que tenia un pressupost inicial de 23.700 €, es va modificar en 12.000 €, passant a 35.700 €, però observem que al tancament de l’exercici les obligacions reconegudes són de 45.116,05 €, molt superior al crèdit disponible, augmentant en un 90,36% l’inicial i RELACIONS PÚBLIQUES que tenia un pressupost inicial de 30.000 €, que es va augmentar amb 9.000 €, passant a 39.000 €, i sorprenentment ací també al tancament de l’exercici ens trobem amb unes obligacions reconegudes de 57.796,49 €, també superior al crèdit disponible, augmentant en un 92.65%, que s’allunya prou bé de la tantes vegades repetida i freturosa de valor, promesa de reduir les despeses de JCF.

Després de l’evidència d’aquestes xifres, el regidor ha assenyalat que “aquesta és la constatació que venent uns pressupostos austers s’han dedicat posteriorment a augmentar d’una forma descontrolada i sense criteri partides pressupostàries que li servira per a tapar la nefasta i conflictiva gestió que ha aconseguit posar en peus de guerra tant a l’Assemblea de Presidents com a diferents col·lectius fallers”.

Félix Crespo ha finalitzat comentant que “el Sr. Fuset, que està obsessionat per les unanimitats, en aquesta ocasió no la va a poder tuitear, pel simple motiu que no es pot venir a aprovar uns comptes per a cobrir expedient, sense fer autocrítica i reconèixer els errors, uns pressupostos que no es van ajustar a la realitat i que han de ser els que regisquen i doten pressupostàriament a la festa fallera”.