L’Ajuntament denega la instal·lació com a decoració d’una Caixa Regal d’il·luminació Nadalenca al·legant “contaminació visual”

0
462

Com tots els anys, des de l’Associació de Comerciants del Centre Històric i Eixample, dins del desenvolupament de les línies de treball del seu Pla Estratègic, es va plantejar el 14 de juliol de 2020 diferents accions de dinamització comercial per a impulsar que, els passejos de compres nadalenques discorregueren pel màxim de carrers del Centre de la ciutat impulsant amb això les compres en les pimes i micro pimes.

Amb posterioritat, el 4 de novembre i després de conèixer que l’Ajuntament no muntava el Mercat ambulant de Nadal a l’entorn de la Llotja, l’Associació de Comerciants va presentar a l’Ajuntament una sol·licitud per a instal·lar noves accions que dinamitzen diferents entorns i generaren passejos entre les diferents zones comercials, entre elles la de la Caixa de Regal en l’entorn BIC per a animar la zona comercial més castigada per la pandèmia que és, sens dubte, l’àrea comercial de Centre Històric situada entre l’Av. M Cristina/Taula de Canvis i la Plaça de la Reina.

L’11 de novembre, l’Associació va rebre en seu electrònica, un informe on literalment se’ls indica que “l’emplaçament sol·licitat per a les instal·lacions de la Caixa il·luminada i l’arbre de Nadal estan afectats pel Pla Especial de protecció PEP- Ciutat Vella, considerant-se espai públic i viari en contacte directe amb Béns d’Interès Cultural, tal com apareix representat gràficament en el document O-06 CATALOGUE ESTRUCTURAL: entorns de protecció dels BB.II.CC. havent de comptar en aquests emplaçaments amb les característiques adequades a fi d’evitar la contaminació visual o perceptiva dels béns d’interès cultural i garantir la seua integració en l’entorn”

La desagradable sorpresa va ser que, el 18 de novembre, i davant la trucada de l’Associació a la Regidoria sol·licitant l’autorització per a coordinar amb Policia l’arribada del camió amb la Caixa Regal prevista per a aqueixa nit, tal com s’havia indicat en l’expedient presentat el 4 de novembre, la Delegació d’Ocupació de Via Pública de l’Ajuntament informa telefònicament que està DENEGADA aquesta ubicació i que la Caixa de Regal s’ha d’instal·lar en la Pl. de l’Ajuntament, i a continuació, remet la denegació d’autorització per seu electrònica, no atenent les trucades de l’Associació. En l’informe rebut s’argumenta que l’emplaçament sol·licitat, en estar en contacte directe amb els Béns d’Interès Cultural segons el document O-06 Catàleg Estructural entorns de Protecció dels BB.II.CC. del PEP “no compta amb les característiques establides en aquest Pla Especial”

Aquesta maniobra ha indignat als comerciants, que no reben suport municipal per a aquestes accions, perquè entenen que obeeix clarament a interessos polítics a fi d’animar la Plaça de l’Ajuntament atès que enguany els comerciants no instal·len la Pista de gel per a evitar aglomeracions.

L’element a situar amb motiu de les pròximes festes “nadalenques” compta amb unes característiques quant a dimensions, forma i “elegància” en la seua decoració, tal que permet la correcta percepció dels BIC’s de “La Llotja”, Església dels Sants Joans i Mercat Central, considerant, a més, que aquesta percepció pot resultar fins i tot emfatitzada, donant amb això compliment a l’indicat en el Pla Especial de Protecció. Per tant, la instal·lació respon a les característiques establides en aquest Pla, ja que deixa sempre lliure i expedit l’espai al voltant del monument com reflecteixen els plans que es van adjuntar en l’expedient, és del tot respectuosa amb l’entorn, no provoca contaminació visual o perceptiva dels BB.II.CC, garantint una integració total amb l’entorn a l’ésser aquest, eminentment comercial. Es tracta, a més, d’un element decoratiu temporal, lligat a una acció de caràcter tradicional relacionada amb els regals de Nadal, propis del sector terciari de l’entorn i del Mercat ambulant de Nadal situat en aqueix espai fins al present exercici. Aquesta decoració perquè, ha d’actuar com a element tractor substitutiu del Mercat ambulant Nadalenc, que enguany ja no tindrà lloc allí.

Per això l’Associació presente una queixa el 19 de novembre davant la Regidoria d’Ocupació de Via Pública, sol·licitant també al portal de Transparència que se li indicara si en qualsevol de les Comissions Municipals de Patrimoni celebrades s’havia inclòs en l’ordre del dia algun assumpte relatiu a les sol·licituds presentades per l’Associació. Així mateix també es va remetre un informe el 24 de novembre a aquesta Comissió explicant el projecte, després de conèixer que l’informe remès per la Regidoria d’Ocupació de via Púbica que clarament induïa a un resultat negatiu.

La Comissió de Municipal de Patrimoni, es va reunir ahir, però fins al moment es manca de comunicació oficial sobre aquest tema. Per tant, de moment la Caixa Regal dorm en un descampat des de la nit del dia 18 de novembre.

“El fàcil, eficient, lògic i responsable, si consideraven que tant “contaminàvem visualment” l’entorn BIC, haguera sigut cridar-nos i preguntar, ja que nosaltres sempre tenim un Pla B” és evident que en aquesta Regidoria desconeixen ara el que és el diàleg i la col·laboració públic privada, la qual cosa ha sorprès l’Associació.