Les falles de Torrent augmenten el pressupost dels monuments

0
640

Les falles de Torrent ja coneixen les classificacions dels seus monuments per a la festa josefina 2020. Les 29 comissions es dividixen en quatre seccions, sent així la secció especial la més important de totes. A més, cal destacar l’augment que realitzen les comissions torrentines de l’11% del pressupost destinat als monuments grans i del 10% per a les falles infantils. En definitiva, Torrent és un dels pobles més importants en quant a la festa fallera i enguany podrem gaudir d’unes falles amb molt de nivell.

Així podeu apreciar la classificació dels monuments:

FALLES GRANS

SECCIÓ ESPECIAL

Falla 01.- De La Plaça
Falla 02.- Ángel del Alcázar
Falla 03.- Antoni Pardo
Falla 04.- Avinguda
Falla 08.- Ramón y Cajal
Falla 21.- San Valeriano
Falla 24.- Cronista Vicent Beguer Esteve

SECCIÓ PRIMERA

Falla 10.- Plaça Sant Roc
Falla 12.- Padre Méndez
Falla 13.- Barri Sant Gregori
Falla 19.- Segon Tram Avinguda del País Valencià
Falla 23.- Lope de Rueda
Falla 25.- Avda Reina Sofía

SECCIÓ SEGONA

Falla 05.- Poble Nou
Falla 06.- Sedaví
Falla 07.- Carrer Toledo
Falla 09.- Sants Patrons
Falla 11.- Barri Cotxera
Falla 14.- Carrer Benemérita G.C.
Falla 15.- Nicolau Andreu
Falla 17.- Saragossa-Parc Central
Falla 28.- Escultor Vicent Pallardo

SECCIÓ TERCERA

Falla 16.- Xenillet
Falla 18.- San Amador Espartero
Falla 20.- Camí Reial
Falla 22.- Santa Lucía
Falla 26.- Parc de Trénor
Falla 27.- El Molí
Falla 29.- Plaça Concordia

FALLES INFANTILS

SECCIÓ ESPECIAL

Falla 01.- De La Plaça
Falla 03.- Antoni Pardo
Falla 04.- Avinguda
Falla 08.- Ramón y Cajal
Falla 24.- Cronista Vicent Beguer Esteve

SECCIÓ PRIMERA

Falla 02.- Ángel del Alcázar
Falla 10.- Plaça Sant Roc
Falla 13.- Barri Sant Gregori
Falla 19.- Segon Tram Avinguda del País Valencià
Falla 21.- San Valeriano
Falla 23.- Lope de Rueda
Falla 25.- Avda Reina Sofía

SECCIÓ SEGONA

Falla 06.- Sedaví
Falla 07.- Carrer Toledo
Falla 09.- Sants Patrons
Falla 11.- Barri Cotxera
Falla 12.- Padre Méndez
Falla 14.- Carrer Benemérita G.C.
Falla 15.- Nicolau Andreu
Falla 17.- Saragossa-Parc Central
Falla 28.- Escultor Vicent Pallardó

SECCIÓ TERCERA

Falla 05.- Poble Nou
Falla 16.- Xenillet
Falla 18.- San Amador Espartero
Falla 20.- Camí Reial
Falla 22.- Santa Lucía
Falla 26.- Parc de Trénor
Falla 29.- Plaça Concordia