S’obri el termini per a ser indumentaristas oficials 2020

0
542

Propostes per a la col·laboració en els complements a utilitzar per les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor com a part de la seua indumentària oficial Tradicionalment, Junta Central Fallera ha vingut acceptant col·laboracions gratuïtes de diferents empreses per a la provisió dels complements a la indumentària oficial que utilitzen les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor en els actes de representació acords a la seua responsabilitat pública.

Per això, i amb l’objectiu d’o ferir la possibilitat de presentar se a este tipus de col·laboració a quantes empreses estiguen interessades, s’obri un període de presentació de propostes en què tota empresa interessada puga remetre les seues propostes d’acord amb els requisits següents:

Complements susceptibles de col·laboració:

1.Pintes per al primer vestit de la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor: Joc de tres pintes d’acabat en or (dos per als monyos laterals i una per al monyo posterior).
Es valorarà positivament la garantia d’exclusivitat del disseny proposat.
2.Pintes per al segon vestit de la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor: Pinta única alta (màxim de 9 cm, sense comptar
les pues), amb acabat en orper al monyo posterior, en disseny d’acord amb la tradició
orfebre valenciana del segle XVIII.
3.Pintes per al primer vestit de la Fallera Major de Valencia i les dotze components de la
seua Cortd d’Honor: Joc de tres pintes d’acabat en or (dos perals monyos laterals i una per al monyo posterior). Es valorarà positivament la garantia d’exclusivitat del disseny proposat.
4.Pintes per al segon vestit de la Fallera Major de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor: Pinta única alta (màxim de 9 cm, sense comptar les pues), amb acabat en orper al monyo posterior, en disseny d’acord amb la tradició orfebre valenciana del segle XVIII.
5.Adreç per al segon vestit de la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor: adreç complet acabat en or en disseny d’acord amb la tradició orfebre valenciana del segle XVIII i al pentinat de monyo únic posterior.
6.Adreç per al segon vestit de la Fallera Major de València i les dotze components del seu Cort d’Honor: adreç complet acabat en oren disseny d’acord amb la tradició orfebre valenciana del segle XVIII i al pentinat de monyo únic posterior.
7. Mantons per a la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor. Es considerarà la funcionalitat real d’abric de la peça, així com que siga tradicional en la indumentària valenciana.
8. Mantons per a la Fallera Major de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.
Es considerarà la funcionalitat real d’abric de la peça, així com que siga tradicional en la indumentària valenciana.
9. Calces per a la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.
10.Calces per a la Fallera Major de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.
11. Cancans per a la Fallera Major Infantil de València i les dotze components
de la seua Cort d’Honor.
12. Cancans per a la Fallera Major de València i les dotze components
de la seua
Cort d’Honor.
13. Palmitos per a la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.
14. Palmitos per a la Fallera Major de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.
15.Rodets laterals i postisseria necessària per a la confecció del monyo posterior no cosit, per a la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.
16. Rodets laterals i postisseria necessària per a la confecció del monyo posterior no cosit, per a la Fallera Major de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.
17. Camises interiors amb randa, del segle XVIII, per a la Fallera Major deValènciam les dotze components de la seua Cort d’Honor.
18.Camises interiors amb randa, del segle XVIII, per a la Fallera Major Infantil de València i les dotze components de la seua Cort d’Honor.

Per a la presentació de sol·licituds, haurà de presenta se la documentació següent:
Dades de l’empresa: raó social, CIF, adreça, persona i dades de contacte.
Curriculum vitae i trajectòria professional de l’empresa, en especial respecte a l’objecte oferit.
Declaració jurada del preu que tindrien els productes oferits en el cas dela seua suposada venda.

Condicions de la col·laboració proposada: obsequi, cessió temporal, cessió amb dret a compra, etc.
Memòria descriptiva dels complements oferits, amb indicació expressa de lametodologia de treball.

Proposta amb idees de disseny i confecció i referències gràfiques de models semblants als dissenys proposats.

La documentació haurà d’enviar se per correu electrònic a la direcció sgeneral@fallas.com fins el 19 de juliol de 2019.

En tot cas, es valorarà de forma positiva els aspectes següents:
Garantia d’exclusivitat del disseny proposat.

Capacitat d’adaptació dels complements proposats a les necessitatsfinals del conjunt de la indumentària oficial, de comú a cord amb Junta Central Fallera.Junta Central Fallera seleccionarà, d’entre totes les propostes presentades, aquelles que al seu parer presenten unes millors condicions per al realç i complementarietat de la indumentària oficial de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor. Una vegada seleccionades, Junta Central Fallera cedirà l’ús dels complements, en les condicions que s’acorde, a les Falleres Majors de València i les components de les seues Corts d’Honor per al seu ús durant el temps que exercisquen la seua labor representativa.

Per a qualsevol dubte sobre el procediment, poden dirigir-se a Ramon Estellés en el telèfon 963.521.730 o en el correu sgeneral@fallas.com.