Crespo denúncia que Fuset nega a l’oposició els documents que van firmar les candidates a FMV

0
646

Félix Crespo: “EL SR. FUSET NEGA, PER DUES OCASIONS, A l’OPOSICIÓ ELS TRES DOCUMENTS QUE VAN SIGNAR LES CANDIDATES QUE VAN PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ELECCIÓ DE LA CORTS D’HONOR I FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA 2017”.

• “El document ho he sol·licitat en la meua condició de regidor de l’Ajuntament de València i com a vocal representant del Consell Rector de l’òrgan Junta Central Fallera (JCF)”.

• Després de la sol·licitud ‘in situ’ en les oficines de la Secretària General de JCF i davant la negativa a facilitar-nos la còpia sol·licitada, “el dilluns sol·licitarem al Secretari General de l’Administració Municipal i responsable de Junta Central Fallera, dret d’empara perquè siga el qui ens facilite els esmentats documents”.

• És un fet insòlit que mai havia ocorregut en la JCF, que retrata al Sr. Fuset, demostrant una falta total de respecte i incompliment del Reglament de Ple, que desenvolupen el dret d’accés a la informació de regidors i càrrecs representatius.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha informat que el passat 17 d’octubre es van realitzar preguntes al Ple celebrat dijous passat, en relació, a un document en principi, segons el publicat pels mitjans de comunicació que hauria signat les candidates i els seus pares (en el cas de les infantils) que van participar en el procés d’elecció de les Corts d’Honor i Falleres Majors de València 2017.

Durant la celebració de l’esmentat Ple d’octubre i una vegada lliurades les respostes es va poder comprovar que no s’adjuntava la documentació sol·licitada i a les deu preguntes realitzades no es contesta i amb 7 línies i un to bastant impropi ens assenyala que demanem el document a la Secretaria General de JCF, no indicant en el mateix, en cap moment, que no es facilitaria còpia, o almenys no va voler reflectir-ho per escrit.

Crespo ha aclarit que davant la impossibilitat de no poder efectuar preguntes sobre la JCF a la comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports i Cultura, com si ocorre amb la resta d’òrgans autònoms i fundacions de l’Ajuntament en les seues respectives comissions informatives, es van realitzar les mateixes al Ple de l’Ajuntament. “Ara se’ns indica que al Ple tampoc i que ho fem al Consell Rector, el mateix que es reuneix solament dues vegades a l’any i ho fa per a presentar els comptes i pressupostos. Ens preguntem que quan parlen de transparència i parets de cristall, no ho fan en referència al Sr. Fuset ni a aquest govern tripartit”, ha explicat Crespo.

Ahir divendres a la vesprada, un dia després de rebre la contestació i prèvia sol·licitud de visita a les oficines, ens personem i sol·licitem al personal de la Secretaria General de JCF el document que se’ns va facilitar i vam poder revisar. “Comprovem que no existia un sol document sinó que van signar tres: dos documents que van signar les 144 candidates al començament del procés, cessió de drets d’imatge (diferents per a majors i infantils) i Normes de Protocol i Actuació per a les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor (13 folis) i un tercer document que només van signar la 26 candidates, una vegada triades, i que és un extracte de l’anterior”, va apuntar el regidor Félix Crespo.

Crespo ha afegit que “després de sol·licitar còpia dels documents se’ns va indicar que no era possible per indicació del Sr. Fuset i sol·licitem que se’ns estenguera un acta de compareixença reflectint en la mateixa que després de la sol·licitud de la còpia no s’havia facilitat. Sembla que el Sr. Fuset no està molt convençut de les seues decisions en aquest tema, ja que se’ns va indicar que la setmana que ve volia fer la consulta al Secretari General de l’Ajuntament, ens sorprèn que a hores d’ara no s’hagen produït”.

“En qualsevol cas i davant tal gravíssima irresponsabilitat, el dilluns demanarem dret d’empara al Secretari General de l’Administració Municipal i responsable de Junta Central Fallera de l’Ajuntament de València, perquè atenga la nostra petició que entenem del tot ajustada a dret”, ha avançat el regidor Crespo.

Crespo ha declarat que “prèviament al Ple, no vam voler fer públiques les preguntes realitzades, així com ara, no volem comentar els documents revisats fins que els tinguem de mà del Secretari de l’Ajuntament, i vam mostrar el respecte més absolut per aquest tema que mai va haver de ser notícia, així vam entendre que la sol·licitud entrava dins de la més estricta normalitat i que aquesta seria facilitada sense cap tipus de problema”.

Crespo ha mostrat el seu malestar “per la falta de respecte a la labor de l’oposició, falta d’informació i absència total de transparència amb actituds autoritàries i dictatorials que no es comprenen de cap manera en aquest Ajuntament, fent cas omís al Reglament del Ple i als drets dels regidors legítimament representats a rebre informació”.

Crespo ha aclarit: “que se sol·licita la documentació en l’exercici, desenvolupament i dret a la informació dels membres de la Corporació, en virtut dels articles 77 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 128 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i dels articles 11 i 12 del vigent Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de València”.

“No entenem el secretisme sobre aquest assumpte i el encabotament de no lliurar-ho, la qual cosa està generant tota sort de suspicàcies i dubtes, pel seu contingut, a nivell mediàtic i en el món de la festa en particular. Desconeixem perquè se’ls va oferir a la signatura, si en negar-se automàticament se’ls excloïa del procés, perquè no se’ls va donar còpia d’un document signat en aqueix moment, i curiosament li has lliurat la còpia, posteriorment, quan realitzem les preguntes al Sr. Fuset al Ple. Moltes preguntes que no estan sent aclarides per la falta de transparència i obscurantisme del regidor en el “Ajuntament de les parets de cristall”, ha afegit Félix Crespo.

Crespo ha finalitzat: “el Sr. Regidor està demostrant dia a dia que és un professional de fer el quotidià un conflicte, de convertir un acte administratiu que és un dret, en enfrontament i polèmica, fruit del seu sectarisme més extrem, comissió després de comissió i Ple després de Ple. Aquesta actitud sistemàtica, retrata perfectament al Sr. Fuset, un any i mitjà d’ordene i comandament amb decisions unilaterals i generació de conflictes on no existien en el món de la festa”.