El món de l’artesania tradicional fallera es reuneix amb el Diputat de Compromís Joan Baldoví

0
539

El sector artesà de les falles s’ha reunit amb la Directora General de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí i el Diputat de Compormís Joan Baldoví. La reunió cercava traslladar la difícil situació del sector de l’artesania de la indumentària tradicional festiva i la greu crisi que afecta als industrials seders, indumentaristes i orfebres, per a crear així un grup de treball en el qual cooperar a l’hora de trobar solucions.

8 mesos després de la cancel·lació de les falles i a 5 mesos de no saber com es realitzaran les pròximes, el món de l’artesania necessita el suport de l’administració. En la trobada s’ha reivindicat sobre temes com a matèria fiscal, tributària i de Seguretat Social. A més de demanar al diputat que reivindique al govern central l’ajornament dels crèdits ICO i el compromís d’estudiar els Ertes per limitació d’activitat. També s’ha demandat d’una col·laboració i interlocució contínua per a preservar aquesta àrea productiva tradicional.

En aquest sentit, la Directora General de Artesania de la Generalitat Valenciana  i el Diputat de Compormís Joan Baldoví s’han compromès a defensar aquestes reivindicacions a Madrid davant Ministeri d’Indústria i Treball.

Aquestes trobades ja van començar el passat octubre, quan els representants del món de la indumentària i fabricants es van reunir amb el món faller, amb el President de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, amb el President de Falles de 1A, Paco Romero i amb el President de Falles de Secció Especial, Rafa Mengo. Una notícia positiva conèixer que, almenys, els suggeriments d’aquest sector poden estar presents en l’administració.