El Sant Calze va arribar València des de Saragossa en el primer quart del segle XV

0
108

Aquest matí en el seminari organitzat per Aula Grial entorn a “La València que va rebre al Sant Calze”, la Dra. Ana Mafé García ha realitzat una ponència sobre l’esdevenir històric del Sant Calze de la Catedral de València en territori hispà.

Amb el títol “Margarita de Prada de Conflent, un testament conflictiu” ha explicat els llocs per on va transitar aquesta sagrada relíquia basant-se exclusivament en documentació d’arxius històrics i en estudis catalans.

En el començament de la seua classe magistral ha presentat una metodologia d’estudi pròpia de la Humanitats. Primer, ha comentat la necessitat d’establir «l’estat de la qüestió» i identificar què s’ha dit sobre el recorregut hispà del Sant Calze.

Per a això ha citat l’estudi més important realitzat fins avui i que se centra en la documentació d’arxiu del Sant Calze. Ens referim a la tesi doctoral Les relíquies de la Capella Real en la Corona d’Aragó i el Sant Calze de la Catedral de València (1396-1458) que la Dra. Catalina Martín Lloris va presentar al novembre de l’any 2010 a la Universitat de València.

Després de l’estudi de la documentació, la Dra. Mafé ha elaborat sobre la base de la crítica i a l’anàlisi de la documentació estudiada (entre ells el llibre del Dr. Antonio Beltrán de 1960) el camí històric de la relíquia. Al·legant amb documentació d’arxiu tots i cadascun dels espais cronològics que contemplen la seua història des de l’any 1399 fins al 18 de març de 1437.

Per a poder establir amb solvència acadèmica on es trobava el Sant Calze en cadascun d’aqueixos moments històrics, s’ha estudiat i exposat els llocs on es coronen els reis d’Aragó i s’ha relacionat aqueix moment històric amb la documentació existent en l’Arxiu de la Corona d’Aragó, en l’Arxiu de la Catedral de València i, fins i tot en l’obra La real capella de Santa Agueda, del palau dels reis d’Aragó, a Barcelona: notes històric-crítiques de Buenaventura Bassegoda i Amigó, publicat a Barcelona en 1895.

Conclusió, el Sant Calze de la Catedral de València no figura en cap document d’arxiu, en cap donació real ni en cap dels inventaris realitzats sobre les relíquies depositades en la capella real de Barcelona. Per tant, no hi ha document que avale aqueixa afirmació, sent una especulació sense fonament.