Félix Crespo denuncia que la mala gestió de Fuset li obliga a recórrer a 200.000 € extra

0
261

155.559,39 € van destinats a la partida dedicada a formalitzar contractes menors i externalitzar i privatitzar els serveis.

El regidor del Grup Popular, Félix Crespo, després de conèixer l’aprovació en la Junta de Govern Extraordinària de la 2ª modificació de crèdit al pressupost de 2017 i comprovar l’estat d’execució del pressupost de Festes, ha manifestat que “no ens ha sorprès per res que el passat 10 de febrer, amb només 41 dies del nou pressupost, arribara la primera d’una sèrie de modificacions de crèdit a les quals assistirem divendres després de divendres en Junta de Govern i Ple al no comptar amb cobertura pressupostària suficient per a la celebració dels actes culturals i festius en 2017”.

Crespo ha recordat que ja va advertir en el seu moment que el pressupost, que disminuïa un 1,20%, quan el municipal augmentava un 4,5 % amb respecte a 2016 i que representava un 0.85% pel que fa al pressupost municipal, “era un pressupost irreal que hauria de rebre injeccions de diners extres per a poder cobrir la despesa real conforme es vagen esgotant les partides a causa de la despesa descontrolada”.

A més, ha destacat que “a data de hui, després de la creació de cinc noves partides durant enguany, existeixen diverses partides on la despesa compromesa per a 2017 és superior al crèdit definitiu de les mateixes, fins i tot després d’haver realitzat les modificacions o injeccions de diners”. Entre aquestes partides ha ressaltat la de propaganda amb 16.274,50 € compromesos sobre un crèdit de 989,99 €, la d’Estudis i Treballs Tècnics amb 14.000,00 € compromesos sobre un crèdit de 0 € i la d’Altres treballs realitzats per Altres Empreses i professionals amb 356.159,18 € compromesos sobre un crèdit de 343.109,99 €.

Igualment, ha considerat “sorprenent la nefasta gestió” que s’està duent a terme en la regidoria de Festes, “amb una nul·la previsió, una planificació desastrosa i contraient i comprometent despesa sense cobertura pressupostària i sempre forçant les injeccions de diners”. En pròximes dates, ha avançat, “podrem comprovar la liquidació de 2016 i l’avanç de l’estat d’execució 2017 de l’òrgan autònom Junta Central Fallera, augurant sorpreses també”.

Durant el passat any 2016, ha recordat Crespo, el pressupost va rebre modificacions de crèdit per un valor de 500.000 €, i en particular les partides “AT. TREBALLS REALITZ. PER AT. EMPRESES I PROF.” va ser ampliada al llarg de 2016, per la quantitat de 478.330,00 €, d’un pressupost inicial de 187.550,60 €, un augment del 255,04 %, quedant aquesta partida amb un crèdit definitiu de 665.880,60 €.

D’aquesta manera, ha manifestat que d’acord amb la progressió d’enguany 2017, “podem avançar que seran quantioses les modificacions de crèdit en nombre i import econòmic, batent nous rècords de contractacions menors i despesa desmesurada en un exemple nefast de gestió i control pressupostari:”

Així mateix, ha declarat que “Fuset no solament fa cas omís a les indicacions del seu company de tripartit i regidor d’Hisenda, el senyor Vilar, relatives a l’ordre d’anar reduint la contractació menor, sinó que desoeix igualment les indicacions de la Intervenció General de l’Ajuntament, generant un notable augment de les contractacions menors en els dos anys de govern tripartit”.

Félix Crespo ha finalitzat destacant que “la mala previsió pressupostària i absoluta falta de planificació de Fuset està provocant que la tònica habitual del dia a dia en aqueixa regidoria siga la d’injectar diners amb modificacions pressupostàries i de crèdit constants tots els divendres en Junta de Govern o al final de mes en el Ple. I amb una irresponsabilitat manifesta continuen dotant a les partides destinades a la contractació menor, de major pressupost”.