I Trobada de Solidaritat i Falles

0
705

Dissabte passat dia 1 de juliol, es va celebrar la I Trobada de Solidaritat i Falles a la qual van assistir fallers i falleres de les diferents comissions de València i d’algunes Juntes Locals.

Les jornades es van vertebrar en 3 eixos en forma de grups de treball, els quals van reflexionar entorn a: Els premis de la Solidaritat i la Gala de la Solidaritat organitzada per Junta Central Fallera; Els projectes socials en les comissions falleres i el futur i organització de l’Àrea de Solidaritat de Junta Central Fallera.

Les conclusions aconseguides van ser les següents:

1. Els premis de la Solidaritat i la Gala de la Solidaritat organitzada per Junta Central Fallera:

S’hauria de tractar de fer arribar als mitjans de comunicació perquè aquests el puguen fer arribar al seu torn a la ciutadania els resultats aconseguits per les comissions que desenvolupen projectes socials d’una forma global com a resultat total del món faller i no com a accions individuals de les diferents comissions.

Durant la Gala s’hauria de nomenar a totes les comissions que hagen optat als premis solidaris que des de JCF s’organitzen, així com explicar breument el projecte que han presentat i almenys esmentar a l’Entitat amb la qual estan treballant.

Aprofitar la Gala Solidària per a dur a terme un acte solidari.

Establir en les bases del concurs solidari organitzat per JCF que el premi econòmic rebut es lliure directament a l’entitat del projecte que haja guanyat i que la comissió determine.

S’hauria de procurar la major presència de les comissions infantils en la Gala.

No hi ha inconvenient a mantenir l’actual composició del Jurat que lliura els premis solidaris, deixant a criteri de JCF xicotetes variacions en el mateix.

Es planteja per part de les comissiones participants en la Trobada que es modifique l’actual composició de les categories dels premis i passen a ser 4 categories dotades amb la mateixa assignació econòmica. No obstant açò, aquesta premissa queda condicionada al finançament econòmic que es puga aconseguir a aquest efecte i al criteri de JCF.

2. Els projectes socials en les comissions falleres.

El ser Patrimoni immaterial de la humanitat suposa una responsabilitat que s’ha de traduir a treballar per a aconseguir una festa més sostenible i responsable. I és ací, dins d’aqueixa responsabilitat on s’emmarquen els projectes socials que des de les comissions falleres es poden dur a terme.

És important que tinguem clar des de les comissions en les quals es desenvolupen projectes socials, que en cap cas ha de caure en la caritat, pròpia d’èpoques passades.

Perquè puguem parlar de projectes socials hem d’estar no davant accions puntuals sinó davant accions incardinades en un projecte amb objectius i accions planificades.

De la mateixa manera que existeixen delegats/as de festejos, infantils, loteria… en les comissions, es recomana la creació de la delegació de projectes socials.

Seria interessant la creació d’una Plataforma Solidària, on s’incloguera informació dels diferents projectes socials que des de les comissions es duen a terme.
Treballar perquè hi haja una major presència en els mitjans de comunicació d’aquesta faceta més social del món de les falles.

3. El futur i organització de l’Àrea de Solidaritat de Junta Central Fallera.

De l’àrea de solidaritat s’espera la realització de més trobades com aquesta I Trobada amb la finalitat d’afavorir la interrelació entre les comissions que duen a terme iniciatives socials. (Es parla de 3 trobades per exercici faller).

L’àrea ha de ser un òrgan d’assessorament dels projectes socials que des de les comissions es desenvolupen i contribuir utilitzant els mitjans dels quals JCF disposa en la difusió dels mateixos.

Seria interessant que l’àrea de solidaritat assistira a taules redones que des de les comissions s’organitzen amb la finalitat de divulgar la importància de dur a terme iniciatives socials i de com estan han de desenvolupar-se.

Es planteja la possibilitat de realitzar un sopar solidari organitzat per JCF.

Entre els qui han participat en la I Trobada s’acull de bon grat la proposta per part de l’Àrea de Solidaritat de realitzar una Fira de la solidaritat on pogueren participar tant les comissions amb projectes socials aixì com les entitats amb les quals col·laboren.

Es planteja la idoneïtat d’aprofitar l’acte de selecció de candidates per a la Cort i FMV que se celebra en la Fonteta per a efectuar una acció solidària.