JCF va lliurar les 26 bandes de les Falleres Majors de València i les seues Corts sense estar contractades

0
433

Un nou escàndol s’acaba de conèixer, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en aquest cas, en la tramitació del concurs de la “Contractació del subministrament i fabricació d’estendards, banderoles, brodats, medalles, estotjos, bandes per a les Falleres Majors/Corts d’Honor i plaques premis per a Concursos varis de JCF”, per als exercicis 2020 i 2021, prorrogable anualment per un any més, el 2022.

Aquest concurs va començar la seua licitació al novembre de 2019, per un import de 234.814,62 € (iva inclòs) pels tres anys. El termini per a presentar ofertes les empreses interessades, arribava fins al 9 de desembre de 2019.

Es van presentar dos licitadors, l’empresa EUROCEBRIAN, SL I ARTESANIAS LLOBE, SL (fins ara adjudicatària de l’anterior concurs). Procedint el 16 de gener, la mesa de contractació a elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació a l’empresa EUROCEBRIAN, SL, amb un percentatge de baixa oferit sobre els preus unitaris del plec del 33,02%.

Segons hem comprovat en la mateixa Plataforma de Contractació del Sector Públic, el passat 21 de febrer es va publicar l’adjudicació de l’esmentat concurs que està signat i datat el passat 14 de febrer. Estant pendent la formalització del contracte com a tràmit necessari i obligat per a la completa adjudicació amb el requeriment a l’empresa i lliurament de documentació per part d’aquesta, que no hauria de ser superior a 15 dies hàbils després de la notificació a l’empresa adjudicatària.

És d’una extrema gravetat aquest fet, ja que és àmpliament conegut per tot el món que en particular les EXALTACIONS DE LES FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA DE 2020, es van celebrar els passats 25 i 26 de gener, amb el que les 26 Bandes que les acreditaven com a Falleres Majors i Corts d’Honor, la confecció del qual estava inclosa en l’esmentat concurs no havien sigut contractades, ni es coneixia qui o els qui les havien confeccionades i quan es va produir l’encàrrec sense la prèvia i obligada adjudicació.

Però a més, no solament van ser aquestes Bandes les confeccionades sense cap mena de contractació. Si comprovem el programa de festejos per a les Falles de 2020, amb anterioritat a les Exaltacions es van celebrar, el divendres 10 i dissabte 11 de gener, les GALES DE CULTURA I CULTURA INFANTIL, on es lliuren “premis i estendards”.

Així mateix, també s’inclouen en el plec del concurs les “Banda Component  JCF”, per a vicepresidentes i membres nous de l’òrgan autònom Junta Central Fallera i que de la mateixa manera van lluir en ACTES PROPIS I EXALTACIONS DE LES FALLERES MAJORS abans de la seua adjudicació.

De la mateixa manera el mateix dia 14 de febrer, que s’adjudica l’esmentada contracta, es va celebrar la GALA INFANTIL DE JCF, on es van lliurar els estendards, premis i medalles de la Delegació d’Infantils-Joventut i Esports. Difícilment es podrien haver lliurat si l’ordre de la seua confecció no es va realitzar amb bastant anterioritat a la seua adjudicació oficial el 14 de febrer.

Una dada curiosa és que per a la XIII Gala de la **Pirotécnia que es va celebrar el passat 30 de gener, es van lliurar com a reconeixement als pirotècnics d’uns detalls que no estan contemplats en el plec quan si ho estan les ”Rèpliques Premi-Gal·la-Artista Faller”, amb el que cal entendre que s’han contractat independentment del concurs convocat per a aquesta fi.

.