La interagrupació de Falles sol·licita la presència de l’alcalde en la pròxima Assemblea de Presidents

0
575

En funció de l’acord adoptat al seu dia pels presidents en la junta general de la Interagrupació de Falles de València, al llarg d’este matí es va a presentar per registre d’entrada en l’Ajuntament de València el document consensuat per les agrupacions i firmat pels presidents de totes elles (22), amb el suport molt majoritari de les falles que les componen.

En el dit document se sol·licita:

Invalidar els formularis de les enquestes realitzades per considerar inapropiades algunes qüestions i no tindre la certesa del verdader objectiu de l’obtenció de determinada informació privada, eliminar de la base de dades la informació de caràcter personal recopilada basant-se en la llei de protecció, i obtindre el compromís explícit de no tractar la dita informació en el futur per part de cap persona, institució o entitat fallera, rebutjant qualsevol tipus d’explotació dels resultats que ja s’haguera pogut realitzar, no reconeixent-se per la nostra part el resultat de la dita enquesta, siga quin siga.

La compareixença del President nat de la JCF, Excm Sr. Joan Ribó i Canut, en l’assemblea de presidents més pròxima, perquè puga donar les explicacions oportunes sobre la motivació de l’esmentada enquesta i l’objectiu real de recopilar determinada informació personal de fallers únicament de València capital, així com sotmetre’s a les preguntes que eventualment els representants del món de les falles estimen convenient fer-li.

La dimissió o cessament dels promotors y/o responsables d’idear esta enquesta que encarrega la Regidoria de Cultura Festiva amb poca transparència, ostenten el càrrec que ostenten, per entendre que s’ha abusat de la bona fe dels fallers que desconeixent la finalitat de la mateixa s’han prestat a facilitar determinada informació per desconeixement.

Davant dels fets succeïts esta és la primera mesura que es va decidir adoptar des de l’entitat que aglutina a la majoria de comissions censades en la Junta Central Fallera, reservant-se la possibilitat d’adoptar un altre tipus de mesures si no s’atén a les reivindicacions plantejades.