SHARE

Crespo: “El Sr. Fuset sobra en el món de les Falles, gràcies per res en aquests dos anys, més que per haver polititzat la festa en comptes d’ajudar-la. Qui rehúsa a presidir el Ple i l’Assemblea de JCF no és digne per al càrrec de President”.

• “Fuset ha evidenciat una actitud d’autèntica misèria i covardia política, en acusar a la **Interagrupación d’estar dirigida per interessos polítics sense assenyalar ni persones ni directrius”.

• “Utilitza una possible convocatòria del Congrés Faller com a eixida als propis problemes que ha generat des que va arribar a la festa”.

• “Ha comès la irresponsabilitat de refugiar-se en una roda de premsa, demostrant no estar capacitat per a exposar el contingut abans els presidents de Falla, per temor a escoltar crítiques cap a la seua desastrosa gestió”.

• “Aquesta actitud és definitiva per a demostrar el seu únic interès polític per controlar la festa. No ha sigut capaç de guanyar-se la confiança dels fallers perquè Fuset com ha reconegut solament ha exercit de polític perquè mai s’ha considerat faller”.

Després de la roda de premsa oferida per Fuset, el regidor del Grup Municipal Popular Félix Crespo, ha declarat que “després de la polèmica enquesta i les declaracions de Ribó i Oltra de les últimes setmanes, és l’única cosa que ens quedava per veure, l’insult i menyspreu més absolut a un col·lectiu que no es mereix el tracte que dia després de dia se li està donant. L’actitud covarda del president executiu de JCF retrata perfectament la figura de Fuset, evidenciant que solament pretén protegir-se els pròxims dos anys del desgast de la seua problemàtica gestió i arribar a les eleccions de 2019 sense haver rebut la crítica legítima dels representants del col·lectiu faller, triats per les seues comissions. Fins ara s’havia protegit amb escuts humans, i una vegada que ja no li queda cap, ha considerat que l’eixida més fàcil era fugir i no mirar arrere”.

Crespo ha indicat que, “la qual cosa en el dia d’avui ha anunciat Fuset és un autèntic desistiment de funcions, una mesura impròpia d’un responsable polític que preval els seus interessos personals i de partit a les responsabilitats pròpies i competències per a les quals ha sigut designat. Primer va ser el propi alcalde Ribó el que va dir que ‘per agenda no podia assistir a l’assemblea de presidents’ i Fuset com a bon deixeble ha repetit l’actitud del seu cap de partit”.

Crespo ha assenyalat que “el regidor Fuset quan es refereix a la politització de la festa, està referint-se als últims dos anys que hem patit, i en els quals no hem parat de sentir al col·lectiu faller queixar-se d’ingerències polítiques en tots els àmbits, que mai abans s’havien produït. Que un regidor haja sigut històricament el president de JCF, mai havia sigut percebut pels fallers ni com un problema ni com un tema transcendental que obstaculitzara la necessària convivència d’Ajuntament i de col·lectiu faller, en canvi sí que hem de recordar que l’únic president en la història que ha sigut reprovat va ser el president Fuset, qui va aconseguir posicionar-se enfront de l’assemblea de presidents en temes que solament han aconseguit un enfrontament que ha anat en augment dia després de dia”.

“Amb l’actitud de hui, Fuset menysprea a l’Assemblea de Presidents, màxim òrgan faller i qüestiona la maduresa democràtica dels seus presidents, triats per les seues comissions. El que deuria anunciar d’una vegada a la vista de tots Fuset, és que per a ell, el col·lectiu faller està sent un problema per a desenvolupar el seu programa electoral, oblidant-se de la resta de ciutadans i solament dedicant-se als seus votants”, ha indicat Crespo.

Per a finalitzar Crespo ha afegit que, “la regidor i primera tinent d’alcalde, Sandra Gómez, no pot estar ni un minut més en silenci davant els continus atacs al col·lectiu faller i aquesta última mesura. El no eixir públicament per a manifestar si recolza o no les decisions fetes públiques per Fuset, demostren que la seua submissió política al tripartit està molt per sobre de la defensa d’un col·lectiu com les falles que necessiten posicions clares i no absències com les del Partit Socialista”.