El Grup Popular denuncia irregularitats administratives en el projecte de reforma del Museu del Corpus

0
260

Fuset fracciona en tres contractes la reforma integral museogràfica del Museu del Corpus-Casa de les Roques per un valor total de 52.345,81€

“Se salta la convocatòria d’un concurs públic a través d’un procediment obert”.

• Els serveis i subministraments contractats són: contracte menor per a l’adequació i renovació de panells per un import de 16.929,11 €, contracte menor per al subministrament d’equips tècnics audiovisuals per un import total de 17.659,95 € i el tercer, contracte menor per a la renovació dels continguts audiovisuals per un import de 17.756,75 €, concedint-se directament aquests dos últims al mateix proveïdor.

• “La reforma integral museogràfica que també ha inclòs altres despeses menors com: la reparació de murs, pintura, renovació de la il·luminació entre uns altres, que ronden els més de 10.000 € en 5 expedients de moment, superant el total els 60.000 €, circumstància que obliga a convocar un concurs públic a través d’un procediment negociat amb publicitat i publicació en el BOP”.

• “Els contractes s’han generat en expedients administratius diferents per a eludir la fiscalització global de la Intervenció General de l’Ajuntament”.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, després de l’anunci de la ‘Reforma integral museogràfica del Museu del Corpus-Casa de les Roques’, ha pogut comprovar que l’import total de la mateixa, ha sigut dividit en diferents contractes menors quan per la naturalesa de la reforma havia de considerar-se com un projecte únic, com així es reconeix en les diferents resolucions on s’adjudiquen els contractes.

Crespo ha denunciat “la irregularitat administrativa comesa en el projecte de reforma integral museogràfica en haver-se desgajat en contractes menors per a evitar la convocatòria de concurs públic per a la seua adjudicació, com per Llei s’està obligat per l’import total de la reforma que supera els 60.000 €”.

Des de la regidoria de Festes s’ha pretès donar l’aparença de legalitat sol·licitant en algunes adjudicacions (concretament en dues) tres pressupostos a tres empreses, després de separar la despesa total en diferents contractes, quan no és necessari en ser contractes menors per un import inferior als 18.000 € (sense IVA). “La irregularitat es troba en la divisió de la despesa d’un projecte global que hauria d’haver sigut sotmès a concurs públic per la Llei de Contractes del Sector Públic”.

“Hem comprovat i resulta curiós que es contracte a l’empresa ON AIR COMUNICACIÓ, que mai ha treballat per a l’Ajuntament, però a la qual dies abans li havia sigut adjudicat el primer contracte de la nova televisió valenciana”, ha advertit. Se li adjudica directament per 16.929,11 € el contracte menor per a l’adequació i renovació de panells, quan aquesta empresa està especialitzada a elaborar la imatge corporativa d’empreses, en la producció audiovisual d’esdeveniments i a prestar assessorament per a desenvolupar projectes audiovisuals.

En relació a altres dues adjudicacions a CAROLINA MIRALLES BERNABÉ, en concepte de subministrament d’equips tècnics audiovisuals per un import total de 17.659,95 € i renovació dels continguts audiovisuals per un import de 17.756,75 €, en total 35.416,70 €, que supera amb escreix el límit dels 21.780 €(18.000 + iva). Es factura a través de Visual Crea Studio, empresa d’Alcoi i està especialitzada en ‘Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo’, no sembla que l’activitat d’aquesta professional estiga relacionada amb el subministrament d’equips tècnics, i en qualsevol cas el fraccionament dels dos contractes és més que evident.

Ha finalitzat exigint una vegada més que “Fuset amb urgència d’explicacions als valencians sobre les irregularitats administratives reiterades, en aquest cas, com es pot comprovar fàcilment el fraccionament que s’ha produït, intentant ocultar-ho amb el fet d’incloure’ls en diferents expedients per a evitar la convocatòria de concurs públic en superar els 60.000 €, quan el projecte global i fi única és la ‘reforma integral museogràfica del Museu del Corpus-Casa de les Roques’, queda constatat que les pràctiques administratives irregulars són ja pràctica habitual del regidor del tripartit Fuset”.