Pere Fuset defén la importància de conéixer l’opinió de milers de fallers

0
781

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha defés la importància de conéixer l’opinió de milers de fallers i falleres en el marc de l’elaboració del Pla Estratègic de Falles. Tal com ha comunicat diverses vegades, tant en reunions i fòrums fallers com per mitjà de notes de premsa i declaracions als mitjans de comunicació, es va a desenrotllar un Pla Estratègic amb un estudi sociològic per a comprovar l’impacte de les Falles en diversos àmbits, com el social, el cultural i l’econòmic.

En este sentit, Fuset ha indicat que l’estudi sociològic és molt important per al col·lectiu faller. “És imprescindible escoltar les veus de milers de fallers i falleres i fomentar la seua participació directa en els grans debats de la festa. Volem escoltar a les bases del món faller. La realització d’estos estudis, que seran publicats íntegrament a la seua finalització, seran de gran utilitat per a tots els agents per a optimitzar el potencial cultural, social i econòmic de la festa fallera”, ha afirmat.

A més, ha volgut aclarir que “les preguntes que publica hui el diari Las Provincias són falses i no han sigut contrastades. En cap moment es pregunta per l’alcalde, ni pels regidors i les regidores, ni si es pensa tornar a votar a l’equip de govern actual, sinó que es demana opinió, principalment, sobre qüestions com la conveniència de separar la Junta Central Fallera de l’Ajuntament, el paper de la dona en la festa o les maneres de fomentar la participació de fallers i falleres en la presa de decisions. A més, com és lògic en qualsevol estudi sociològic sobre una mostra i un univers concret, en este cas el món faller, es pregunta per variables socioeconòmiques, com pot ser el nivell d’estudis, o si es treballa o s’està en la desocupació, o sobre les distintes visions de la societat, política o cultura, entre moltes altres variables habituals en qualsevol enquesta”.

Les entrevistes estan sent realitzades per professionals de l’empresa InvestGroup, la participació és lliure i voluntària i es garantix per complet la confidencialitat de totes les dades arreplegats, inclosos tots aquells que l’empresa establix com a mecanismes de verificació, per a saber que l’enquesta és real i no inventada. El regidor ha explicat que l’estudi sociològic és homologable a qualsevol estudi sociològic realitzat pel CIS i pretén arreplegar les veus i les opinions de milers de fallers i falleres sobre debats, reptes i percepcions de la festa fallera i el seu randa en la societat valenciana. “Busquem la participació de les bases de les Falles i perquè la tinguen cal escoltar-los”, ha reiterat.

Finalment, Fuset ha assegurat que “estos estudis compten amb la participació de tots els agents de la ciutat a l’arreplegar les dades i la pluralitat d’opinions de milers de fallers i falleres, turistes, veïns i veïnes i agents econòmics, amb l’objectiu d’arreplegar totes les veus relacionades amb la nostra festa gran, la qual cosa suposarà una valuosa informació a tots els agents de la festa sobre la diversitat i el pes de les opinions i percepcions de la ciutadania entorn de les Falles”.

Comunicado Invest Group