Pirotècnia Zarzoso fa una crida

0
268

La empresa pirotècnica vol fer reflexionar a les falla amb la seua “Crida Salvem el Tró de Bac”.

A causa dels últims esdeveniments i acollint-nos dins de l’empara del que es disposa en l’article 21, apartat 5, del Reial decret 563/2010 pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartuchería, consolidat amb el RD 989/2015, de 30 d’octubre i publicat en el BOE nº 267, del 7 de novembre de 2015

INSTE, una crida a totes les comissions i associacions festives que vulguen continuar amb l’ús tradicional del TRÓ DE BAC para nostres despertàs, ja que a causa de les últimes exigències obligatòries a complir comporta a l’extinció d’aquest producte, també algunes associacions de la Comunitat Valenciana importadores del producte xinés estan per la labor de destruir-ho, el qual considerem que el TRO DE BAC és un producte autòcton de la Comunitat Valenciana i pensem que no ha de desaparèixer ja que pertany a les nostres tradicions. Segons l’anteriorment explicat pensem que poden manifestar els seus interessos i motius per a la seua continuïtat a través del correu electrònic: pedidos@pirotecniadealtura.com

I a partir d’aquest moment, es poden arreplegar ja les comandes per a poder entrar en termini de sol·licitud de fabricació

COMUNIQUE, que para totes les comandes de TRÓ DE BAC per a les FALLES 2017 es necessita una autorització mínima de 3 mesos (possiblement es faça efecte a 6 mesos d’antelació) para: fabricació, emmagatzematge i transport d’articles pirotècnics per al seu ús anual de l’any 2017. Donant ús per consumidors reconeguts com a Experts, d’acord amb el que es disposa en la Instrucció Tècnica complementària nº18 del Present Reglament.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ARTIFICIS EXEMPTS DE MARCAT CE SEGONS ITC 18 DEL RD 989/2015.

EXPOSA
Que el Tró de Bac, és un producte autòcton de la Comunitat Valenciana. Elaborat des de temps remots, que són utilitzant en la Despertà, declarada festivitat de caràcter religiós, cultural i tradicional de la Comunitat Valenciana (Decret 19/2011, de 4 Març DOCV) i en la Comunitat d’Andalusia (Decret 4/2013, de 9 de Setembre BOJA). En la qual els participants actius realitzen despertaes en els recorreguts que sol·liciten, els consumidors en els carrers dels seus municipis, demanant autorització a l’Ajuntament de les seues localitats.

La Fabricació: El seu procés de fabricació és totalment manual i per via humida, per açò es realitzen en l’època de tardor i hivern, mai arribant als 20ºC de temperatura, per a açò condicionem les casetes nº 5 i nº 6.Separades aquestes casetes es troben lluny d’altres dependències. Netejant tots les possibles restes i treballant per via humida.

Començament de Fabricació: La seua elaboració comença, amb uns petits contenidors de paper enrotllats formant un cilindre d’uns 4 cm de llarg i diàmetre 10 mm, tancat per un extrem.
Graveta: Petites pedres de grandària unitària de 0,06 grams i en forma arredonida.

Els components Químics:
1. Clorat Potàsic.
2. Antimoni.
3. Trisulfur d’Antimoni.
4. Sofre.

TOTAL DEL CONTINGUT NET D’EXPLOSIU 1,5 GRAMS.

Tots components entren d’acord amb els seus respectius Reglaments de (UE)

La Mescla: En primer lloc es llava la graveta amb aigua neta per dos motius:
1. Netejar aquesta grava de tota impuresa.
2. Utilitzar aquesta grava banyada per a poder treballar de forma humida. Es barreja clorat potàsic. Després s’addicionen la resta de components. Es mantea la mescla sobre una superfície, impermeable fins a aconseguir una mescla uniforme.

Emplenat de cilindre: Els cilindres de paper, deixant almenys 5 mm de va buidar per a poder tancar aquest artifici. Una vegada plens els cilindres, se segellaren amb una cinta adhesiva, deixant-los hermèticament tancats. Amb un pes Brut unitari de 6,18 gr.

Embalatge:
1. Es col·loquen 50 artificis en caixes de cartó ondat i coberts per palla d’arròs o Encenalls de fusta per a evitar colps. NEC 50 gr
2. Al seu torn aquestes caixes seran empaquetades 30 unitats en cada caixa homologada amb un espessor major de 1cm de les seues parets i totalment precintades per a evitar vesses. NEC. 1,500 Kg

ETIQUETATGE:
Utilitzar solament per consumidors reconeguts com a experts.
Vestimenta adequada.
Ulleres.
Mascarilla apropiada.
Utilitzar a l’aire lliure.
Per a la seua utilització, extraure d’un de la caixa.
Per a la seua utilització, llançar contra el sòl, mai contra persones, animals o béns.
No guardar en les butxaques, bosses o entre les robes.
Mai manipular ni extraure el seu contingut.
Data de fabricació i dades de l’empresa fabricadora.

Esperant tinguen a ben autoritzar-nos a fabricar els Trons de Bac, reben una cordial salutació.

Pirotècnia Zarzoso